Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Herontwikkeling realiseren bij schaarste

  Veel grond in Nederland is bebouwd waardoor ruimte voor nieuwe ruimtelijke opgaven schaars is. In het verleden werden weilanden gebruikt om woningen te bouwen, zogenoemde uitleglocaties, maar in de huidige tijd gebeurt dat steeds minder.

  De aandacht voor het behouden van buitengebied om te recreëren en behouden van de natuur wordt steeds groter. Willen ruimtelijke opgaven voor wonen maar ook voor bedrijvigheid kunnen doorgaan, dan is het noodzakelijk te kijken naar de huidige bebouwde omgeving.

  Herontwikkelen huidige locatie

  In toenemende mate zie je dat bestaand vastgoed verouderd is of dat de functie niet meer aansluit bij de huidige markt. Dit kan een kolencentrale zijn, maar ook een school, winkels of zorgvastgoed. Het programma dat een plek moet krijgen wordt ingepast op de huidige locatie, waarbij het huidige vastgoed wordt gesloopt of getransformeerd. Dit wordt ook wel het herontwikkelen van een locatie genoemd.

  Herontwikkelingen kunnen op uiteenlopende locaties plaatsvinden. Dit kan een dorpscentrum zijn, een school, een ziekenhuis, een fabriekslocatie (‘brown field’) of het buitengebied.

  Het “hergebruiken” van een locatie is duurzaam en een investering voor de lange termijn. Dit vraag alleen wel specialistische expertise. Zo moet er kennis zijn om de financiële haalbaarheid te bepalen, een inschatting kunnen maken van de technische en ruimtelijke haalbaarheid, organiseren van samenwerking tussen de betrokken partijen, kunnen creëren van politiek- en bestuurlijk draagvlak en niet te vergeten de omgeving en belanghebbenden weten mee te nemen in de plannen.

  Realisatie en maatschappelijke betrokkenheid

  Herontwikkelen is een combinatie van technische complexiteit en sociale complexiteit, waarbij voorop staat dat er niet één beste uitkomst is. Het is het zoeken naar een evenwicht. Een intensief en complex proces, waar wij als TwynstraGudde met onze integrale kennis en ervaring u graag over adviseren of bij ondersteunen.

  Podcast over de herontwikkeling van locaties en baancreatie in een krimpregio

  In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Leren van Limburg' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op de herontwikkeling van het stuk grond waar Ranpak een logistiek centrum van 28.000 m2 bouwt. Hoe zorgen zij ervoor dat het geen grijze doos wordt, dat het een duurzaam centrum wordt en hoe gaat het helpen om de werkloosheid te verminderen? Luister hieronder de podcast.

   

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen