Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Nieuws TwynstraGudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van bedrijfsterreinen

  TwynstraGudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van de terreinen van Centrale Gelderland in Nijmegen en Centrale Harculo in Zwolle. Deze twee voormalige energiecentrales worden gesloopt en als gevolg daarvan krijgen de terreinen een nieuwe bestemming. Het proces van visievorming en herontwikkeling is inmiddels opgestart. ENGIE heeft TwynstraGudde en haar partner Kuiper Compagnons geselecteerd om dit proces te begeleiden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van beide gebieden.

  Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 22 juli 2019

  Centrale Gelderland is gesitueerd op een zichtlocatie aan de zuidoever van de Waal en aan de monding van het Maas-Waal kanaal. Het terrein is circa 32 hectare groot en maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Op het terrein zelf is de sloop van de diverse onderdelen van de oude centrale in volle gang. Volgens planning is de sloop eind 2019 tot op het maaiveld gereed. Met ondersteuning van TwynstraGudde en Kuiper Compagnons en in samenwerking met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland is ENGIE het proces gestart een gebiedsvisie op te stellen. Hierin worden, in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ uit 2014, de uitgangspunten en ambities voor herontwikkeling van het hele gebied beschreven. ENGIE streeft naar de ontwikkeling van een gebied in aansluiting op bestaande en in ontwikkeling zijnde omliggende functies en met betrokkenheid van de omgeving. Bovendien moet het gebied bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaves over energie, klimaat en werkgelegenheid. De insteek is om nieuwe duurzame vormen van energieopwekking op een slimme manier te combineren met bijvoorbeeld nieuwe (watergebonden) bedrijvigheid.

  Centrale Harculo is gesitueerd aan de oostoever van de IJssel, bij het buurtschap Harculo, onderdeel van de wijk ‘Soestweteringlanden’ in Zwolle. Het terrein is circa 70 hectare groot. Hier is de sloop van de oude centrale vergevorderd en is het overleg met gemeente Zwolle over de herontwikkeling opgestart. TwynstraGudde en KuiperCompagnons ondersteunen ENGIE bij de herontwikkeling van Centrale Gelderland en Centrale Harculo.

  TwynstraGudde is al meer dan 50 jaar een toonaangevend organisatieadviesbureau. Onze adviseurs werken aan complexe opgaven; van strategie tot en met realisatie, op een fundament van project- en programmamanagement, samenwerkingskunde, veranderkunde en organisatiekunde. Het is onze ambitie bij te dragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd en aan het versnellen van de transities.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen