Blog | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Koen van Bezu

Circulair stemmen in de gemeenteraadsverkiezing

20-03-2018
reageer
Koen van Bezu

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een uitstekend moment om stil te staan bij de rol van gemeentes in de transitie naar de circulaire economie (CE), een economie waarin afval niet bestaat en kringlopen gesloten zijn. Afgelopen week kopten verschillende media dat de verkiezingen zich centreren rondom de krappe woningmarkt. Er moeten meer woningen bijgebouwd worden maar hoeveel aandacht is er dan voor het circulair bouwen van deze woningen wanneer de nood echt hoog is? Staat de transitie naar een circulaire economie überhaupt op de agenda van de (lokale) politieke partijen? Op Rijksniveau worden met de lancering van de transitieagenda’s stapjes gezet richting 100% circulair in 2050 maar wat gebeurt er op regionaal niveau en gaat de strijd om gemeenteraadszetels hier enige invloed op hebben?

Water
Helmuth Stoop

KOMPAS doorbreekt barrières voor programma’s (1/4)

19-03-2018
reageer
Helmuth Stoop

Hoe je een programma nog beter en gestructureerder opzet, daar is inmiddels veel ervaring mee, ondersteund door onderzoek. Het succes van programma’s is echter niet alleen afhankelijk van die aanpak, maar ook van de context waarin het programma wordt uitgevoerd. Die context bestaat uit de organisatie(s) zelf en de hardnekkige kenmerken ervan die de organisatie uniek maken. Juist die kenmerken hebben grote invloed op hoe de mensen binnen een organisatie reageren op een programma.

Thysia Kleijwegt

Slim platform verhoogt waarde in vastgoed, dit is waarom

16-03-2018
reageer
Thysia Kleijwegt

De thema’s die wij dit jaar terug zien komen op de agenda’s van organisaties met grote vastgoedportefeuilles, zijn bij elkaar reden om niet meer zonder een slim platform te willen. Binnen Corporate Real Estate Management (CREM) en Future Proof Facility Management zien wij dat de beleving van de gebruiker, duurzaamheid en de servicebehoefte gebaat zijn bij data en de koppeling tussen gebouw en gebruiker. Interessant, omdat er in de markt een “rise of the platform” is, waarmee de gebouwgebruiker steeds beter ondersteund wordt en vastgoed beter gemanaged kan worden. Reden om op een rijtje te zetten wat een slim platform betekent voor dé thema’s die wij dagelijks tegenkomen. So, what’s in it for you?

Joke Veenstra

Agile, een hype of een zegen?

15-03-2018
reageer
Joke Veenstra

Onze opdrachtgevers staan voor steeds complexere opgaven in een steeds sneller veranderende wereld. Door in onze manier van werken de principes van Agile toe te passen zijn wij nog beter in staat om daarop te anticiperen. Bijvoorbeeld door beter in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden, ook als deadlines dichterbij komen. Door in korte iteraties snel zichtbare resultaten op te leveren en te leren van feedback. En niet in de laatste plaats door daar het hele team bij te betrekken. Dat inslijpen in onze manier van denken en doen heeft tijd gekost, maar de resultaten zijn er ook naar.