Blog | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Sander Merkus

Narratieve kwaliteitsinformatie: ‘breng het verhaal achter de cijfers naar voren’

24-06-2019
reageer
Sander Merkus

Kwaliteitsnormen binnen de zorg zijn belangrijke ankerpunten voor zorgmanagers om hun professionals aan te sturen om zo goed mogelijke zorg te leveren en om verantwoording af te leggen, intern en naar de omgeving. De normen worden vertaald in kwantitatieve doelstellingen die gemeten worden door allerlei data met elkaar in verband te brengen waardoor er voor het management uiteindelijk een cijfer of een specifieke waarde zoals ‘ruim voldoende’ of ‘onvoeldoende’ uitrolt.

Paul Boon

Lenigheid vereist in netwerkenbesturing

24-06-2019
reageer
Paul Boon

Goede ziekenhuisbestuurders worden in de huidige tijd steeds meer gekenmerkt door de mate waarop zij effectief zijn in het besturen van netwerken. Het beeld van het ziekenhuis als een losjes gekoppeld netwerk is niet nieuw, maar de bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat vandaag de dag steeds meer over de organisatiegrenzen heen. Soms vanuit bewust gekozen (regionale) netwerkstrategieën. Vaker vanuit ogenschijnlijk spontaan ontstane samenwerkingsverbanden vanuit de zorgpraktijk. Dit vraagt om een zoektocht naar nieuwe vormen van besturing.

Douwe Hatenboer

Zorgcoördinatie: de juiste zorg, op de juiste plek én op het juiste moment

24-06-2019
reageer
Douwe Hatenboer

De spoedzorg staat onder druk. De vraag neemt toe, terwijl het risico op personeelstekorten blijft bestaan. Het ketenbreed afstemmen van zorg, waarbij partijen gebruik maken van elkaars expertise en inzicht in capaciteiten, is een trending topic. Maar hoe maak je een zorgcoördinatieproject tot een succes? Douwe Hatenboer en Eefje van Wichen voeren de projectleiding in Twente en IJsselland.

Bram den Engelsen

Rapport over het spanningsveld tussen goede en beschikbare ziekenhuiszorg

24-06-2019
reageer
Bram den Engelsen

Hoe kun je omgaan met enerzijds de landelijke kwaliteitseisen voor de zorg en anderzijds de zorg in de regio zo goed mogelijk toegankelijk houden voor burger en patiënt?