Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Marleen Sanders-Kaiser

Bent u al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de begroting?

20-02-2017
reageer
Marleen Sanders-Kaiser

Wat ik interessant vind is hoe corporaties hun begroting tot stand laten komen. Het begin van het tweede kwartaal is een goed moment om te starten met de voorbereidingen voor de begroting van 2018. Of wellicht bent u al gestart? Veel corporaties beginnen dan met het inventariseren van concrete onderhoudswerkzaamheden en projecten die opgenomen moeten worden. Maar hoe maken corporaties de keuze voor deze projecten en onderhoudswerkzaamheden. Wat uiteindelijk het doel is dat ze optimaal bijdragen aan de strategische doelen van het portefeuilleplan. Al te vaak zien we dat het geen vertaling is van de ambities.

Woningcorporaties
Mark de Vries

Parijs versus Pingjum: drie ingrediënten voor de energietransitie

20-02-2017
reageer
Mark de Vries

Waar was u op 12 december 2015? Grote kans dat u het niet meer weet, maar het was de dag dat 195 landen in Parijs akkoord gingen met een nieuw internationaal klimaatverdrag. Een verdrag voor internationale inspanningen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Niet iedereen is doordrongen van de noodzaak voor internationale inspanningen, maar zelfs Donald Trump lijkt enigszins bij te draaien van zijn klimaatsceptische houding. Hoewel ik hem in de verkiezingscampagne heb horen zeggen dat “Amerika haar eigen klimaat wel regelt”, bekende hij afgelopen najaar in de New York Times toch wel enige connectie te zien tussen menselijk handelen en de opwarming van de aarde.

Rudy Kor

Drie leefregels om het toewijzen van mensen aan projecten hanteerbaar te krijgen

19-02-2017
reageer
Rudy Kor

Samen met mijn collega Theo van der Tak (en mede-auteur van het boek Project Canvas) heb ik afgesproken een serie blogs te schrijven over kwesties die wij hebben meegemaakt in onze advisering over projecten, programma’s en de dagelijkse routines. Ofwel over de relatie tussen het werken in projecten en programma’s enerzijds en het reguliere werk anderzijds. Hier is ons blog over de toewijzing van capaciteit aan een programma of project .

Projectmanagement