Blog | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Rudy Kor

Over teams, coaching en agile is meer geschreven dan de lezer kan lezen

10-06-2018
reageer
Rudy Kor

Op 5 juni reikte de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA) de prijs voor het beste boek van het jaar uit aan Martijn Vroemen voor zijn boek 'Handboek Teamcoaching - helpen zonder bemoeizucht'. Volgens de sticker op de kaft is het boek ook geschikt voor teamleiders (om zo de doelgroep wat breder te trekken dan de professionele coaches?). Het boek is, volgens de auteur, de aanvulling op 'Team op vleugels' uit 1995: "Ze horen bij elkaar als oudere zus en grotere broer".

Martine de Jong

Samenwerking over organisatiegrenzen is noodzakelijk

06-06-2018
reageer
Martine de Jong

Voor het vinden van vernieuwende en creatieve oplossingen voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van deze tijd is het noodzakelijk om op de grens van binnen en buiten te werken. Het in februari verschenen boek ‘Tweebenig samen werken’ geeft inspiratie, nieuwe taal en aanpakken om aan de slag te gaan met samenwerking over grenzen heen.

Martijn Jansen

Samenvatting proefschrift ‘Mooi in het midden – handelingsrepertoire middenmanagers’

06-06-2018
reageer
Martijn Jansen

Op 25 mei 2018 ben ik gepromoveerd met mijn proefschrift ‘Mooi in het midden – handelingsrepertoire middenmanagers’. Na mijn promotie is een samenvatting van mijn proefschrift uitgereikt, die nu ook te downloaden is.

Judith van Wijk

Drie opgaven voor de stad van morgen

04-06-2018
reageer
Judith van Wijk

Onlangs was ik aanwezig bij de goed georganiseerde Dag van Stad en Regio van Platform31, met als thema ‘Duurzame ontwikkeling voor stad en regio’. De ongeveer 100 aanwezigen, afkomstig van onder andere gemeenten, provincies, het rijk en marktpartijen, waren te gast in het inspirerende, industriële Honigcomplex in Nijmegen. Verdeeld over een aantal verschillende fabrieksruimten werden die dag verschillende onderwerpen aangesneden, maar elk had een plek aan de rode draad van duurzame ontwikkeling voor stad en regio. Ik haalde er de onderstaande opgaven uit voor de stad van morgen.

Ruimtelijke ontwikkeling