Maatschappelijk vastgoed Portefeuilleroutekaart voor vastgoedeigenaren

Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben een reeks van gebouwen in eigendom. Van zwembaden tot theaters. Van onderwijsgebouwen tot gemeentekantoren. Hoe zorg je ervoor dat al die gebouwen binnen dertig jaar CO2-neutraal zijn? Wij maken samen met eigenaren van maatschappelijk vastgoed een portefeuilleroutekaart.

Om een portefeuilleroutekaart te maken die ook echt gaat werken, is een gestructureerde aanpak nodig. Welke gebouwen zijn het eerst aan de beurt? Welke kunnen wachten? Wat zijn natuurlijke investeringsmomenten en waar liggen koppelkansen? Je hebt nieuwe kennis en nieuwe data nodig: up-to-date informatie over gebouwkenmerken, energiegebruik en over draagvlak bij gebruikers. Wat staat er in landelijke beleidskaders en in de Regionale Energiestrategie? Er zijn contracten nodig met nieuwe partijen, zoals leveranciers van restwarmte en hernieuwbare energie. Een gestructureerde aanpak helpt om alle puzzelstukjes op het juiste niveau en het juiste moment bij elkaar te krijgen.

Zoeken naar koppelkansen

Wij helpen bij die aanpak. Eerst bepalen we samen met jou de doelstellingen. Wat verstaan we precies onder duurzaamheid? Vaak is dat lang niet voor iedereen in de organisatie even helder. Vervolgens ontwerpen we een kosteneffectieve strategie. We zetten de toekomstwaarde daarbij centraal: de financiële waarde, de technische waarde, de gebruikswaarde en de maatschappelijke waarde. We brengen relevante trends in kaart en zoeken op die manier naar kansen om investeringen in duurzaamheid te koppelen aan investeringen in de toekomstwaarde van het vastgoed.

Verdieping

Als de grote lijn helder is, is de uitwerking tot een portefeuilleroutekaart een stuk overzichtelijker geworden. We helpen met het verdiepen van de analyse en werken de financiële kaders voor de uitvoering uit. Ook helpen we bij monitoring. Tot slot helpen we bij het ontwerpen van een uitvoeringsplan, inclusief organisatie en aansturing.

Praktisch voor vier jaar

Het resultaat is een portefeuilleroutekaart die praktisch is voor de eerstkomende vier jaar en past binnen de doelstelling voor 2050: een CO2-neutrale gebouwvoorraad. Het voordeel van deze aanpak is dat er geen gedetailleerde technische inventarisatie nodig is van de gehele portefeuille, maar alleen van de gebouwen die op korte termijn aan de beurt zijn.

Drijfveren om door te pakken

Bekijk ook een videoverslag van onze webinar terug hoe je doorpakt met de portefeuilleroutekaart.

Download ons whitepaper

Over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en onze visie op de relatie tussen een routekaart en de strategie van een organisatie, hebben we een whitepaper uitgebracht. Hierin beschrijven we een gestructureerde aanpak waardoor ambities en uitvoerbaarheid matchen. Je kunt het whitepaper gratis downloaden.

Heb je een vraag voor ons?

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.