Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Rotterdam Vastgoedmanagement gemeente Rotterdam weer op orde

  De vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam is opnieuw ingericht. TwynstraGudde heeft daarover geadviseerd. Inmiddels hebben de veranderingen aantoonbaar effect. De organisatie is klantgerichter, zakelijker en transparanter geworden en de werksfeer is verbeterd.

  In Rotterdam was het gemeentelijke vastgoedmanagement altijd goed georganiseerd. Zo’n vier jaar geleden kwam daar echter de klad in. Incidenten volgden elkaar op en het werd duidelijk dat structurele verbetering noodzakelijk was. In opdracht van de gemeente heeft TwynstraGudde toen geholpen bij het maken van een verbeterplan en een uitvoeringsagenda. Een belangrijke maatregel was bijvoorbeeld om de organisatie om te vormen: in plaats van gebiedsgerichte teams werden teams per klantgroep samengesteld. Medewerkers voelen zich dan meer betrokken bij hun klanten en kunnen meer kennis opbouwen van waar hun klanten mee bezig zijn.

  Volwassenheidsmodel als leidraad

  De gemeente heeft de uitvoeringsagenda gerealiseerd en heeft nu, vier jaar later, ons gevraagd onderzoek te doen naar het effect van de doorgevoerde activiteiten en maatregelen. We hebben documenten geanalyseerd en vijftien interviews gedaan met verantwoordelijken, een representatie van de medewerkers en enkele belangrijke stakeholders buiten de afdeling. Het door ons ontwikkelde ‘Volwassenheidsmodel (Gemeentelijke) Vastgoedorganisaties’ is daarbij als leidraad gebruikt. Hierin kijken we systematisch naar alle aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van het vastgoedproces. De resultaten zijn besproken met een klankbordgroep en de begeleidingscommissie en vervolgens gerapporteerd.

  'Ik ben er trots op dat de afdeling Vastgoed belangrijke veranderingen heeft weten door te voeren.'
  Hermineke van Bockxmeer, concerndirecteur Stadsontwikkeling van Rotterdam

  Positieve effecten

  Het blijkt dat de organisatie er weer helemaal bovenop is. Het interne opdrachtgeverschap is aanzienlijk verbeterd. Er is meer duidelijkheid over de rol van de vastgoedafdeling. De organisatie is efficiënter, transparanter, klantgerichter en zakelijker. Er is meer inzicht in de begroting en oorzaken van afwijkingen daarvan en er is een betere werksfeer. De afdeling is weer in control en beter dan ooit in staat om een sparringpartner te zijn van beleidsafdelingen. Op onderdelen worden nog aanvullende acties uitgevoerd. Met behulp van ons advies in 2016 is de juiste koers uitgezet. De credits zijn uiteraard voor het management en de medewerkers van de afdeling Vastgoed die in de afgelopen jaren voortvarend aan de slag zijn gegaan.

  Waarom TwynstraGudde?

  Bij TwynstraGudde combineren we organisatiekunde met kennis van maatschappelijk vastgoed. Onze adviseurs staan niet alleen aan de zijlijn, maar zijn ook vaak verantwoordelijk voor management van concrete vastgoedprojecten, dus we weten hoe de hazen lopen. We zijn bovendien goed bekend met maatschappelijke organisaties zoals gemeenten.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen