Gemeente Rotterdam Vastgoedmanagement gemeente Rotterdam weer op orde

De vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam is opnieuw ingericht. TwynstraGudde heeft daarover geadviseerd. Inmiddels hebben de veranderingen aantoonbaar effect. De organisatie is klantgerichter, zakelijker en transparanter geworden en de werksfeer is verbeterd.

In Rotterdam was het gemeentelijke vastgoedmanagement altijd goed georganiseerd. Zo’n vier jaar geleden kwam daar echter de klad in. Incidenten volgden elkaar op en het werd duidelijk dat structurele verbetering noodzakelijk was. In opdracht van de gemeente heeft TwynstraGudde toen geholpen bij het maken van een verbeterplan en een uitvoeringsagenda. Een belangrijke maatregel was bijvoorbeeld om de organisatie om te vormen: in plaats van gebiedsgerichte teams werden teams per klantgroep samengesteld. Medewerkers voelen zich dan meer betrokken bij hun klanten en kunnen meer kennis opbouwen van waar hun klanten mee bezig zijn.

Volwassenheidsmodel als leidraad

De gemeente heeft de uitvoeringsagenda gerealiseerd en heeft nu, vier jaar later, ons gevraagd onderzoek te doen naar het effect van de doorgevoerde activiteiten en maatregelen. We hebben documenten geanalyseerd en vijftien interviews gedaan met verantwoordelijken, een representatie van de medewerkers en enkele belangrijke stakeholders buiten de afdeling. Het door ons ontwikkelde ‘Volwassenheidsmodel (Gemeentelijke) Vastgoedorganisaties’ is daarbij als leidraad gebruikt. Hierin kijken we systematisch naar alle aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van het vastgoedproces. De resultaten zijn besproken met een klankbordgroep en de begeleidingscommissie en vervolgens gerapporteerd.

'Ik ben er trots op dat de afdeling Vastgoed belangrijke veranderingen heeft weten door te voeren.'
Hermineke van Bockxmeer, concerndirecteur Stadsontwikkeling van Rotterdam

Positieve effecten

Het blijkt dat de organisatie er weer helemaal bovenop is. Het interne opdrachtgeverschap is aanzienlijk verbeterd. Er is meer duidelijkheid over de rol van de vastgoedafdeling. De organisatie is efficiënter, transparanter, klantgerichter en zakelijker. Er is meer inzicht in de begroting en oorzaken van afwijkingen daarvan en er is een betere werksfeer. De afdeling is weer in control en beter dan ooit in staat om een sparringpartner te zijn van beleidsafdelingen. Op onderdelen worden nog aanvullende acties uitgevoerd. Met behulp van ons advies in 2016 is de juiste koers uitgezet. De credits zijn uiteraard voor het management en de medewerkers van de afdeling Vastgoed die in de afgelopen jaren voortvarend aan de slag zijn gegaan.

Waarom TwynstraGudde?

Bij TwynstraGudde combineren we organisatiekunde met kennis van maatschappelijk vastgoed. Onze adviseurs staan niet alleen aan de zijlijn, maar zijn ook vaak verantwoordelijk voor management van concrete vastgoedprojecten, dus we weten hoe de hazen lopen. We zijn bovendien goed bekend met maatschappelijke organisaties zoals gemeenten.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.