Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Maatschappelijk vastgoed Hoeksche Waard in kaart gebracht

Voor de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard hebben wij zowel de vastgoedgegevens van maatschappelijk vastgoed als het vastgoedbeleid dat betrekking heeft op maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht en geanalyseerd.

De Rekenkamercommissie Hoeksche Waard (RKHW) is een samenwerkingsverband tussen de vijf gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Met het oog op een mogelijk nieuwe vorm van samenwerking tussen de gemeenten zijn vragen ontstaan over de vastgoedportefeuille (denk aan: omvang, waarde, kosten en opbrengsten) en het vastgoedbeleid van de vijf gemeenten. TwynstraGudde heeft in opdracht van de RKHW hier onderzoek naar verricht.

Onze visie

Vastgoed is een belangrijk middel om gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Het vraagt echter een minimaal inzicht in de omvang, technische staat, exploitatie en gebruik om er ook echt mee te kunnen sturen. Vastgoedbeleid is voor gemeenten geen verplichting. Het is wel bijzonder bruikbaar om te kunnen uitleggen waarom en hoe vastgoedobjecten in gebruik worden gegeven aan diverse (maatschappelijke) partijen. Waar een gemeente op het gebied van ‘oog voor de lokale context’ staat is in een rekenkameronderzoek over maatschappelijk vastgoed dus van groot belang om mee te nemen.

Vastgoedportefeuille en -beleid in kaart brengen

In een aantal werksessies met vertegenwoordigers van de vijf gemeenten hebben wij de gegevens van de vastgoedportefeuille en de benodigde documenten over het vastgoedbeleid in kaart gebracht. Voor de vastgoedgegevens maakten wij gebruik van een invulformat, waardoor een uniforme indeling in de vastgoedportefeuille ontstond, zoals:

  • Eigen huisvesting.
  • Maatschappelijk vastgoed (onderwijs, kunst, cultuur, sport, recreatie, zorg en welzijn).
  • Vastgoed ruimtelijke ordening.
  • Commercieel vastgoed.
  • Overig vastgoed (denk aan: opslag, kerktorens, monumenten en begraafplaatsen).

Deze indeling hanteren wij bij al onze onderzoeken naar gemeentelijk vastgoed, waardoor de mogelijk ontstaat om een benchmark uit te voeren. Voor het kaart in brengen van het beleid is onderscheid gemaakt tussen vastgoedbeleid en voorzieningenbeleid (of accommodatiebeleid). Vastgoedbeleid is beleid voor de doelmatige en doeltreffende inzet van de gemeentelijke vastgoedobjecten voor beleidsdoelstellingen, terwijl voorzieningenbeleid primair gericht is op de maatschappelijke voorzieningen.

Het resultaat

Elke gemeenteraad heeft de resultaten van het onderzoek van zijn eigen gemeente ontvangen. Aanvullend daarop hebben wij een dashboard ontwikkeld waarin de gegevens van het maatschappelijk vastgoed vertaald zijn naar interactieve kaarten en grafieken. Deze kaarten en grafieken geven financieel en technisch inzicht in object, deelportefeuille en portefeuille niveau. Tevens laat het dashboard ook verbanden zien, zoals de gemiddelde jaarlijkse lasten van het onderwijsvastgoed of de totale WOZ-waarde van de objecten die volledig in eigendom zijn.

Maatschappelijk vastgoed Hoeksche Waard in kaart gebracht

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.