TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Maatschappelijk vastgoed Hoeksche Waard in kaart gebracht

  Voor de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard hebben wij zowel de vastgoedgegevens van maatschappelijk vastgoed als het vastgoedbeleid dat betrekking heeft op maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht en geanalyseerd.

  De Rekenkamercommissie Hoeksche Waard (RKHW) is een samenwerkingsverband tussen de vijf gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Met het oog op een mogelijk nieuwe vorm van samenwerking tussen de gemeenten zijn vragen ontstaan over de vastgoedportefeuille (denk aan: omvang, waarde, kosten en opbrengsten) en het vastgoedbeleid van de vijf gemeenten. TwynstraGudde heeft in opdracht van de RKHW hier onderzoek naar verricht.

  Onze visie

  Vastgoed is een belangrijk middel om gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Het vraagt echter een minimaal inzicht in de omvang, technische staat, exploitatie en gebruik om er ook echt mee te kunnen sturen. Vastgoedbeleid is voor gemeenten geen verplichting. Het is wel bijzonder bruikbaar om te kunnen uitleggen waarom en hoe vastgoedobjecten in gebruik worden gegeven aan diverse (maatschappelijke) partijen. Waar een gemeente op het gebied van ‘oog voor de lokale context’ staat is in een rekenkameronderzoek over maatschappelijk vastgoed dus van groot belang om mee te nemen.

  Vastgoedportefeuille en -beleid in kaart brengen

  In een aantal werksessies met vertegenwoordigers van de vijf gemeenten hebben wij de gegevens van de vastgoedportefeuille en de benodigde documenten over het vastgoedbeleid in kaart gebracht. Voor de vastgoedgegevens maakten wij gebruik van een invulformat, waardoor een uniforme indeling in de vastgoedportefeuille ontstond, zoals:

  • Eigen huisvesting.
  • Maatschappelijk vastgoed (onderwijs, kunst, cultuur, sport, recreatie, zorg en welzijn).
  • Vastgoed ruimtelijke ordening.
  • Commercieel vastgoed.
  • Overig vastgoed (denk aan: opslag, kerktorens, monumenten en begraafplaatsen).

  Deze indeling hanteren wij bij al onze onderzoeken naar gemeentelijk vastgoed, waardoor de mogelijk ontstaat om een benchmark uit te voeren. Voor het kaart in brengen van het beleid is onderscheid gemaakt tussen vastgoedbeleid en voorzieningenbeleid (of accommodatiebeleid). Vastgoedbeleid is beleid voor de doelmatige en doeltreffende inzet van de gemeentelijke vastgoedobjecten voor beleidsdoelstellingen, terwijl voorzieningenbeleid primair gericht is op de maatschappelijke voorzieningen.

  Het resultaat

  Elke gemeenteraad heeft de resultaten van het onderzoek van zijn eigen gemeente ontvangen. Aanvullend daarop hebben wij een dashboard ontwikkeld waarin de gegevens van het maatschappelijk vastgoed vertaald zijn naar interactieve kaarten en grafieken. Deze kaarten en grafieken geven financieel en technisch inzicht in object, deelportefeuille en portefeuille niveau. Tevens laat het dashboard ook verbanden zien, zoals de gemiddelde jaarlijkse lasten van het onderwijsvastgoed of de totale WOZ-waarde van de objecten die volledig in eigendom zijn.

  Maatschappelijk vastgoed Hoeksche Waard in kaart gebracht

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen