TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Strategie Strategische beleidsvorming

  De overheid werkt aan toekomstbestendig strategisch beleid. Maar hoe gaat dat, wat is haalbaar en hoe breng je een transitie in de praktijk op gang? 

  De vraagstukken waar de overheid mee te maken heeft, zijn complex. Verschillende beleidsterreinen raken elkaar en zijn op elkaar van invloed. Sociale, ruimtelijke, technologische en economische aspecten vormen vaak één kluwen. Bovendien is het politieke krachtenveld veranderlijk en voelen steeds meer groepen in de samenleving zich niet gehoord. Hoe kom je in deze complexe wereld tot robuust beleid dat ook nog werkt?

  De koers van de tanker veranderen

  Iedere oplossing begint bij een diep begrip van het vraagstuk waar je mee te maken hebt. Vervolgens is visie nodig: waar gaan we in jouw beleidsdomein op langere termijn naartoe? En waarom? Visie biedt helderheid. Daarna is het de kunst een beweging aan te jagen en de tanker langzaam van koers te laten veranderen.

  Onze dienstverlening

  De adviseurs van TwynstraGudde helpen je bij al die stappen. Als aanjager van verandering staan we boven de belangen en tussen de partijen. We leven ons in, verkennen, analyseren, verhelderen, verbinden en ontwikkelen. Daarmee geven we richting aan beleid in een strategische context en brengen we de uitvoering daadwerkelijk op gang.

  We ontrafelen complexiteit

  Strategische beleidsvorming is lastig omdat opgaven inhoudelijk met elkaar zijn verweven: sociaal, technologisch, economisch, juridisch en politiek-bestuurlijk. Wij analyseren het vraagstuk vanuit alle perspectieven en ontrafelen de complexiteit. Welke krachten houden veranderingen tegen? Welke demografische ontwikkelingen spelen een rol? Wie hebben er specifieke belangen? We halen inhoud en belangen uit elkaar. Dat geeft inzicht.

  We schetsen de horizon

  Waar willen we over één, twee of drie generaties staan? Hoe ziet ons land er dan uit? Is het beleidsvraagstuk waar we mee begonnen, dan tot een oplossing gebracht? Veel transities vergen tijd. Met behulp van onder meer de futuring-aanpak maken we een sprong in de tijd. We verkennen de toekomst en maken vergezichten van 20, 50 en soms zelfs 80 jaar vooruit. Onze kracht ligt in het schetsen van een realistisch scenario voor de langere termijn.

  We schetsen handelingsperspectief

  Als het doel voor de lange termijn redelijk vast staat, kan de weg ernaartoe nog linksom of rechtsom. Omstandigheden, draagvlak en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de stappen die je nu kunt zetten. Wij vertalen de beleidsambities en doelstellingen naar haalbare doelen en resultaten voor de kortere termijn. We schetsen een adaptieve aanpak die focus houdt, maar reageert op wat in de wereld gebeurt. 

  We brengen een beweging op gang

  Hoe komt het vliegwiel op gang? Het politieke speelveld, maatschappelijke wensen en specifieke belangen van stakeholders houden oude systemen vaak in stand. Vaak zijn het early adopters die een transitie op gang brengen. Wij hebben instrumenten en technieken in huis om die op te sporen en te stimuleren: een narratieve benadering, adaptive pathways, social design, … We creëren een coaliton of the willing. We genereren durf die nodig is om het systeem te veranderen.

  Ben jij betrokken bij strategische beleidsvorming? Wil je weten of onze instrumenten en technieken passen bij jouw beleidsvraag? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen