Blog | Page 9 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Hanna Blomaard

Economic Boards: (be)grip maakt resultaat

10-04-2018
reageer
Hanna Blomaard

Melissa Verberkt heeft tijdens haar traineeperiode bij Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces van Economic Boards in relatie tot de effectiviteit van boards. Hoe komen de belangen en de visies van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen) bij elkaar en hoe werken ze van daaruit gezamenlijk toe naar concrete resultaten om de economie te versterken?

Gemeenten Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Organisatieontwikkeling Programmamanagement Projectmanagement
Wietske Theloesen

Tijd voor actie: vijf succesfactoren voor het realiseren van duurzaamheidsambities

10-04-2019
reageer
Wietske Theloesen

Duurzaamheid is in het Facility & Workplace Management marktonderzoek 2019 als belangrijkste trend naar voren gekomen. Ook is de verwachting dat duurzaamheid de aankomende jaren de belangrijkste trend blijft. Uit de resultaten van het marktonderzoek blijkt dat 73% van de respondenten werkzaam is voor een organisatie die duurzaamheidsambities heeft geformuleerd. Het aantal respondenten dat aangeeft dat er concrete maatregelen aan deze ambities zijn verbonden, is een stuk lager. Hieruit blijkt dat ambities er volop zijn, maar de concrete plannen iets minder. Hierbij staan organisaties, zowel publiek als privaat, nu voor de opgave om lange termijnambities te vertalen naar concrete plannen met maatregelen.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Ellen Smit

Slim samenwerken om de energietransitie te versnellen

01-09-2018
reageer
Ellen Smit

In de periode 2014-2016 schreef ik enkele artikelen over de rol van samenwerken in het versnellen van de energietransitie, en in het specifiek via Publiek-Private Samenwerkingen. In de tijd van het nieuwe Klimaatakkoord is samenwerken nog steeds ontzettend relevant. Samenwerking tussen alle partijen, zowel overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen als (vertegenwoordiging) van burgers, is nodig om de energietransitie te versnellen.

Energie Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking Samenwerken
Ellen Smit

Strategie in Publiek-Private samenwerkingen

01-10-2015
reageer
Ellen Smit

This is a summary of the master thesis I wrote regarding Strategy in Public-Private Partnerships in 2013. Title: 'Strategy in the playground - A research on the influence of practitioners on the strategy formation of Public-Private Partnerships'

Mobiliteit en infrastructuur Energie Publiek-Private Samenwerking