Blog | Page 8 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Anne de Jager

Creëer een goede basis voor samenwerking in de aanbesteding – Drie succesfactoren

08-05-2018
reageer
Anne de Jager

De betekenis van het begrip ‘samenwerking’ in bouwcontracten is in afgelopen jaren veranderd. Samenwerking is niet meer alleen ‘de markt levert en de opdrachtgever toetst en betaalt’. Er wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan een samenwerking waarin opdrachtgever en opdrachtnemer de werkzaamheden in bepaalde fases daadwerkelijk ‘samen gaan doen’. Dit gebeurt in alliantievormen zoals de projecten Gorinchem – Waardenburg van waterschap Rivierenland en project Markermeerdijken van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, maar ook in ander type samenwerkingsvormen zoals project DOEN dat door Rijkswaterstaat wordt gerealiseerd en waar gezamenlijk invulling wordt gegeven aan het contract. Wanneer andere samenwerkingsvormen worden geambieerd, dan vraagt dit iets van het type partij waarnaar een opdrachtgever op zoek is.

Mobiliteit en infrastructuur Aanbesteden en contracteren
Stijn van Diemen

Uw toekomst is reeds begonnen

08-05-2018
reageer
Stijn van Diemen

Wie over zijn strategie gaat nadenken, zal al snel twee neigingen vertonen: opnieuw te beginnen en alomvattend te willen zijn. We vinden onszelf immers met graagte opnieuw uit. Maar de vraag is, of dat effectief is. En vooral: of het tot de juiste strategie leidt. Hoe hangen transitie en continuïteit eigenlijk met elkaar samen?

Elske Schrijvers

Samenwerkingsassessment; méér dan een momentopname

08-05-2018
reageer
Elske Schrijvers

In projecten is een goede samenwerking tussen contractpartners één van de doorslaggevende factoren voor succes. Daar zijn velen het wel over eens. Uiteraard blijven vakkennis en vakmanschap leidend, maar dat blijkt niet altijd voldoende om knelpunten, geschillen en belangentegenstellingen tijdens de uitvoering constructief en werkbaar te maken.

Mobiliteit en infrastructuur Aanbesteden en contracteren
Helmuth Stoop

Bij alles wat je doet, moet je betrouwbaar willen zijn

08-05-2018
reageer
Helmuth Stoop

Roeland Hillen is sinds 2012 programmadirecteur van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWPB2) van Rijkswaterstaat. Als man met een groot hart voor het water én het land is het de kroon op zijn toch al indrukwekkende carrière.

Leiderschapsontwikkeling Programmamanagement