Programmamanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Succesvol als project- of programmamanager; ga bier drinken!

08-07-2015
reageer
Helmuth Stoop

Ik hoorde ooit een programmanager van een groot gebiedsontwikkelingsprogramma zichzelf kwalificeren als ‘ik ben als programmamanager vooral het hoofd borrels en babbels’. Ze duidde hiermee op het feit dat het in het opbouwen van een programma vaak gaat over bewegen op een speelveld van belanghebbers waarbij het gaat om verbindingen leggen en bruggen slaan tussen stakeholders in een informele setting. De informele setting helpt om ongedwongen tot mooie ideeën te komen en energie te laten ontstaan. Zonder goed idee en energie geen geslaagd project of programma.

Gemeenten Provincies en regio's Programmamanagement
Helmuth Stoop

Professionaliseren van programmamanagement

21-02-2014
reageer
Helmuth Stoop

Programmamanagement (PGM) vindt in steeds meer organisaties een vruchtbare voedingsbodem; het in samenhang sturen van een groot aantal inspanningen teneinde daarmee (meetbaar geformuleerde) doelen na te streven, wordt steeds belangrijker.

Programmamanagement
Fianne Lindenaar

De RISMAN-methode ook voor programma's

05-08-2013
reageer
Fianne Lindenaar

Risico's zijn er om bewust te nemen. Risicomanagement zou gemeengoed moeten zijn in projecten. Bij programma's wordt het echter nog maar zelden toegepast. Door de omvang daarvan en de complexiteit van de doelen is het analyseren en managen van risico's voor programma's net even een niveau ingewikkelder dan voor afzonderlijke projecten.

Risicomanagement Programmamanagement
Stan Duifhuizen

Zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Artikel in het blad Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg (september 2009). In het artikel wordt ingegaan op start van de adviesopdracht aan Twynstra Gudde om te komen tot een nieuwe strategie en structuur voor het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

Provincies en regio's Programmamanagement Samenwerken
Stan Duifhuizen

Programmananagement landinrichtingsgebieden Noord-Holland

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls binnen de landinrichtingsgebieden. Dit moest leiden tot de realisatie van extra natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen, waterberging en agrarische structuurverbetering. De voor de uitvoering benodigde project- en programmamanagementtaken werden extern uitbesteed en dienden een voorbeeldfunctie te vervullen binnen de eigen organisatie.

Provincies en regio's Programmamanagement
Stan Duifhuizen

Hoog tijd voor gerichte samenwerking

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Tweede publicatie in het blad Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg (december 2009). In het artikel wordt ingegaan op de voortgang in de adviesopdracht aan Twynstra Gudde naar een meer slagvaardige aanpak en organisatie van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.

Provincies en regio's Samenwerken
Stan Duifhuizen

Implementatie nieuwe vorm van samenwerking pMJP landelijk gebied

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

In dit derde artikel in het blad Platteland in Uitvoering (juni 2010) van de provincie Limburg wordt ingegaan op de resultaten van de adviesopdracht die uitgevoerd is door Twynstra Gudde naar een nieuwe strategie en structuur voor het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied.

Provincies en regio's Samenwerken
Bas Kruiswijk

ICT-contracten en contractmanagement

14-05-2013
reageer
Bas Kruiswijk

Bij contracteren gaat het er om de wederzijdse belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer helder te maken op het gebied van ICT-implementaties en het uitbesteden van primaire of ondersteunende activiteiten. Wij staan u terzijde bij het opstellen van dit soort contracten, SLA's en financiële afspraken.

Onderwijs ICT Programmamanagement Projectmanagement Strategievorming
Abonneren op Programmamanagement