Maatschappelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed staat in de belangstelling van gemeenten, maatschappelijke instellingen en gebruikers. Op deze pagina publiceren wij over de belangrijkste thema’s die wij in onze adviespraktijk tegenkomen.

Wicher Schönau

Uitvoering geven aan Routekaart Maatschappelijk Vastgoed: hoe dan?

25-04-2019
reageer
Wicher Schönau

De Routekaart Maatschappelijk Vastgoed geeft inzicht in wat er moet gebeuren om een vastgoedportefeuille te verduurzamen. De uitvoering, via programma’s en projecten, is de volgende stap. Echter, om als vastgoedorganisatie doelgericht met de huidige Routekaarten aan de slag te gaan, zijn nog twee stappen nodig.

Gemeenten Huisvestingsadvies
Wicher Schönau

Maatschappelijk vastgoed: samen met de markt verduurzamen

30-01-2019
reageer
Wicher Schönau

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat er tempo moet worden gemaakt. Inmiddels bieden tal van marktpartijen hulp aan, mogelijk ook door te investeren. Maar hoe maak je als publieke vastgoedeigenaar een keuze uit deze initiatieven als die zich nog nauwelijks hebben bewezen in de praktijk? Het 'Afwegingskader - Samen met de markt verduurzamen' helpt daarbij.

Gemeenten Onderwijs Huisvestingsadvies
Wicher Schönau

Maatschappelijk Vastgoed: Gemeenten laten kansen onbenut

12-12-2017
reageer
Wicher Schönau

Maatschappelijk vastgoed is nog te zeer een bijzaak voor gemeenten. In Binnenlands Bestuur (december 2017) verscheen een artikel over de kansen die gemeenten op dit vlak laten liggen. Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal, en Wicher F. Schönau (Twynstra Gudde) komen aan het woord.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer

02-11-2017
reageer
Wicher Schönau

Meer inzicht in de staat van het gemeentelijk vastgoedbeheer, dat was de ambitie van de Rekenkamer Hilversum. Twynstra Gudde voerde een onderzoek uit waardoor de Rekenkamer aanbevelingen kon formuleren voor het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van gemeentelijk vastgoed.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek
Wicher Schönau

Vastgoed met een doel: de relevantie van de vastgoedonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor gemeenten

16-11-2017
reageer
Wicher Schönau

Op 16 november 2017 vond de conferentie Toekomst publiek vastgoed plaats, georganiseerd door de Algemene Rekenkamer. Tijdens dit congres onderzocht Wicher F. Schönau (Twynstra Gudde) de relevantie van de onderzoeken van Algemene Rekenkamer over vastgoed voor lokale overheden. Onderstaand zijn bijdrage.

Gemeenten
Wicher Schönau

MREM als publieke evenknie van CREM?

13-01-2013
reageer
Wicher Schönau

In het bedrijfsleven is CREM al jaren gemeengoed. Onder gemeenten is dit strategisch vastgoedmanagement echter zelden aanwezig. De term MREM bestaat al wel, maar daar hoor je eigenlijk niemand over. Zijn gemeenten een inhaalslag aan het maken of is de praktijk in de publieke sector een stuk weerbarstiger?

Huisvesting en vastgoed
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar maatschappelijk vastgoed

18-06-2015
reageer
Wicher Schönau

Het vastgoed van gemeenten ligt onder een vergrootglas. Na diverse berichten in de media zag de rekenkamercommissie Haarlemmermeer voldoende aanleiding een onderzoek te starten naar het gemeentelijk vastgoedbeleid. Vanwege haar ruime ervaring in het veld van maatschappelijk vastgoed en binnen gemeentelijke organisaties, is Twynstra Gudde gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Gemeenten Huisvesting en vastgoed Evaluaties en onderzoek
Wicher Schönau

Gemeentelijke vastgoedbedrijven: voorbeeld van rendementsdenken?

10-03-2015
reageer
Wicher Schönau

Rendementsdenken is hard op weg het woord van het jaar te worden. Na de bezetting van het Maagdenhuis weten politici niet hoe snel ze deze term moeten verwijzen naar een verleden, waarin kille bureaucraten aan het roer zaten. We vergeten alleen dat juist de huidige bestuurders er (mede) zitten om de overheidsfinanciën op orde te brengen, en voor hen het ‘meten’ van prestaties vanzelfsprekend beleid is.

Huisvesting en vastgoed
Jeroen Tazelaar

Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed

24-12-2016
reageer
Jeroen Tazelaar

"Wat is een professionele vastgoedorganisatie; en hoe bereiken we die?" Steeds meer gemeenten stellen deze vraag, nu de betaalbaarheid van de eigen vastgoedportefeuille ter discussie komt te staan en vastgoed gerelateerde risico's zich openbaren. Het Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed helpt dit inzicht te verkrijgen.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Wicher Schönau

De keuze voor een vastgoedmanagementsysteem

16-11-2014
reageer
Wicher Schönau

Scholen moeten grip krijgen op de meerjarige investeringen in hun gebouwen. Cruciaal is dat ze weten wat het vastgoed waard is, welke onderhoudsverplichtingen er zijn en of de exploitatielasten in de toekomst kunnen worden opgebracht. Een vastgoedmanagementsysteem kan uitkomst bieden, maar voor welk systeem kies je als school?

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Onderwijs Veiligheid ICT Facility management
Abonneren op Maatschappelijk vastgoed