Herontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Herontwikkeling

Edgar Wever

Feyenoord City draagt bij aan ontwikkeling Rotterdam Zuid

05-01-2017
reageer
Edgar Wever

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Twynstra Gudde een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld voor het plan Feyenoord City. Uit ons onderzoek is gebleken dat het plan positief bijdraagt aan de ontwikkeling van (de aandachtswijken in) Rotterdam Zuid. De MKBA is een van de beslisdocumenten ten behoeve van de gemeentelijke bestuurlijke besluitvorming rondom het plan Feyenoord City.

Ruimtelijke ontwikkeling
Sjoerd Memelink

Revival herontwikkeling vastgoed: waardecreatie voor de toekomst

09-04-2015
reageer
Sjoerd Memelink

De vastgoedmarkt zucht onder de groeiende leegstand. Nieuwbouw wordt maatschappelijk meer en meer een taboe. Gemeentes wapen zich met maatregelen om nieuwbouw te beperken, beleggers vrezen grote afwaarderingen en ontwikkelaars en adviseurs kiezen positie. Er is sprake van een heuse revival van herontwikkeling.

Huisvesting en vastgoed Facility management Strategievorming
Wicher Schönau

Strategie voor herontwikkeling van spoorzones

01-02-2010
reageer
Wicher Schönau

De NS bezit nabij haar stations diverse terreinen die vanwege milieutechnische belemmeringen of leegstaand vastgoed niet eenvoudig te (her)ontwikkelen zijn. Voor deze gebieden - vaak voorzien van industrieel erfgoed - zocht de NS een strategie om toch waardeontwikkeling mogelijk te maken.

Huisvesting en vastgoed
Abonneren op Herontwikkeling