Organisatieontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Organisatieontwikkeling

Joost van der Kolk

Decentralisaties: Puzzelen zonder eindplaatje

21-02-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein zijn een ingrijpende systeemwijziging in Nederland. De nieuwe taken – zorg, werk, jeugd en passend onderwijs – moeten worden ingebed in de gemeentelijke organisatie, maar vragen ook om een fundamenteel andere benadering en werkwijze. Een grote uitdaging voor gemeenten, maar evengoed voor organisatieadviseurs.

Gemeenten Decentralisaties Organisatieontwikkeling Verandermanagement Bestuursadvies
Stan Duifhuizen

Saneren rivier de Vecht

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

In opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt Waternet aan het saneren van de waterbodem van rivier de Vecht. Een klus waar Fred de Haan, projectleider voorbereiding bij Waternet, de ondersteuning van Twynstra Gudde bij inriep.

Water Projectmanagement
Stan Duifhuizen

Strategisch adviseur Hoogwaterbescherming

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft haar investeringsopgaven voor veilige primaire waterkeringen enorm zien groeien in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit betekende een drastische toename van de werkportefeuille. Twynstra Gudde is gevraagd hierbij strategisch te ondersteunen en adviseren.

Water Projectmanagement
Manon Ruijters

Toenemende druk op professionalisering vraagt fundamenteel andere benadering

30-06-2013
reageer
Manon Ruijters

De druk op ‘professionalisering’ en ‘professionaliteit’ in de zorg, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven neemt zienderogen toe. Het moet beter, scherper, vaak ook anders. En, zo is de heersende opvatting: dat alles moet meer vanuit de professional zelf komen. Duidelijk is dat méér sturing, regels en afspraken, formats en opleidingen, niet die kwaliteit of excellentie, opleveren, die we graag willen. Wat is er aan de hand en in welke richting moeten we zoeken om deze queeste naar excellentie handen en voeten te geven?

Onderwijs Rijksoverheid Gemeenten Leiderschapsontwikkeling Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Vormgeven aan organisatie ontwikkeling met behulp van DRIE

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Hoe vaak bestaat organisatieontwikkeling niet uit losse activiteiten of is gebouwd op de volste overtuigingen van een enkeling of een werkgroep. Hoe kom je nu tot een onderbouwde en samenhangende set interventies? DRIE biedt een model en een werkwijze om organisatieontwikkeling stevig vorm te geven.

Organisatieontwikkeling Verandermanagement
Manon Ruijters

Leidinggeven aan leren met behulp van leervoorkeuren

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Zo'n 80% van alles wat we leren, gebeurt in en om het werk. Slechts 20% vindt plaats in formele settings zoals opleidingen en trainingen. Dat zet toch wel aan het denken over de rol van leidinggevenden hierin. Leervoorkeuren helpen hiermee om te gaan.

Leiderschapsontwikkeling Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Lectoraat Ecologie van het leren

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Net zoals eten en drinken, heb je leren en ontwikkelen nodig om lekker in je vel te zitten. Zou leren en ontwikkelen dus in de kern niet bij moeten dragen aan veerkracht, welzijn, wijsheid van individu en organisatie? Op 21 maart 2012 was deze vraag onderdeel van mijn inaugurele rede voor het Lectoraat Ecologie van het leren aan Stoas Vilentum | Hogeschool Wageningen. Hier een korte beschrijving.

Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Language of Learning: taal voor leren en ontwikkelen

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

De Language of Learning¸ een taal voor diversiteit in leren, wint aan bekendheid in veel verschillende organisaties. Het gedachtegoed bestaat uit een onderbouwd en onderzocht theoretisch kader, met een vertaling naar werkwijze en leerscans. Wat zijn de uitgangspunten en hoe kunt u er gebruik van maken?

Gemeenten Eerstelijnszorg Onderwijs Provincies en regio's Rijksoverheid Veiligheid Financiële dienstverlening Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Duurzaam Lerende Organisaties

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Organisatieontwikkeling en leren in organisaties leidt vaker dan we willen tot uitputting. Mensen hebben het wel gehad met al dat leren en veranderen. Hoe vaak worden opleidingen niet gezien als verplichting, in plaats van als kans om nieuwe wegen te verkennen. Hoe duurzaam leert uw organisatie?

Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Is alles te leren? (Denkgewoonten)

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Kun je alles (even gemakkelijk) leren? Is elke kwaliteit te ontwikkelen? Nou nee! Het gemak waarmee je iets leert of juist niet is afhankelijk van je denkgewoonten. Denkgewoonten maken onderdeel uit van de Language of Learning.

Organisatieontwikkeling
Abonneren op Organisatieontwikkeling