TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Goede samenwerking voor betere zorgverlening

  Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat geldt bij uitstek voor organisaties in de zorg. Denk aan de zorg voor complexe patiënten, de juiste zorg op de juiste plek, digitale gegevensuitwisseling of opvangen van personeelstekorten. Uitdagingen die je als zorgorganisatie niet langer alleen kunt en wilt aangaan. Er ontstaan hierdoor allerlei soorten samenwerkingen en netwerken. Welke samenwerkingsstrategie hanteer je daarbij? Wat is de beste vorm voor een nieuwe samenwerking? Hoe richt je die vervolgens in? En wat als de energie weg is of gedoe ontstaat?

  Zorginstellingen kunnen hun doelen niet langer alleen bereiken. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Je zit in een complex politiek-bestuurlijk en juridisch speelveld, zowel regionaal als landelijk. En omdat elke organisatie zijn eigen stijl, cultuur, belangen en tempo heeft is samenwerken geen gemakkelijke opgave. Spraakverwarring en verschil van inzicht vormen vaak een struikelblok. Een gezamenlijke kijk & taal en een zorgvuldig proces helpen om bewuste keuzes te maken en deze met betrokken partijen te delen.

  Wat zijn de slimme keuzes?

  Een waardevolle samenwerking begint met een goede samenwerkingsstrategie. Met welke partners wil je samenwerken en waarom? Zijn dit organisaties binnen je eigen sector of juist buiten de traditionele grenzen om? Moet je daarvoor inderdaad samenwerken? De basis ligt in een gedeelde ambitie en gezamenlijke belangen. De waarde die iedere partner toevoegt aan de keten van de zorgverlening, maakt het geheel sterker. Vervolgens is het de kunst om de belangen van alle betrokkenen te borgen. Je schept de juiste voorwaarden en richt de werkprocessen daarop in.

  Best practices én dilemma’s bij samenwerken in de acute zorg. Neem deel aan het kennisevent op 9 april 2024.

  Harde en zachte kant

  Samenwerken is een vak die vaardigheid vereist. Een vak waar je als zorgorganisatie - juist nu - het verschil mee maakt. In ons samenwerkingsmodel onderscheiden wij daarom verschillende grondvormen van samenwerken: de zogenaamde coalitievormen. Met elk eigen harde én zachte karakteristieken, werkwijzen en rollen. Wij bieden daarmee een denkkader en praktische handvatten om ambities, belangen en personen bij elkaar te brengen. Om tot een passende bestuurlijke, juridische en organisatorische vorm te komen. Wij helpen de samenwerking betekenis te geven, maar deze ook echt vorm te geven, in te richten, te bemensen en te laten werken.

  Download magazine Samenwerken in de ZorgHét Samenwerkingsmagazine voor de zorg

  Het afgelopen jaar hebben wij diverse bestuurders en beleidmakers gesproken over hun zoektocht in samenwerkingen. Deze gesprekken hebben we gebundeld in een magazine.


  Ons aanbod

  Wij helpen zorginstellingen op verschillende manieren om tot effectieve samenwerking te komen. Klik op de afbeelding om pdf te downloaden met de de vier elementen waar TwynstraGudde bij kan helpen.

  Samenwerken in de zorg

   

  • Samenwerkingsstrategie
   Een samenwerkingsstrategie biedt houvast en samenhang van jouw organisatiestrategie. Het geeft inhoud en richting aan de verschillende samenwerkingsverbanden van jouw zorgorganisatie.

  • Procesbegeleiding
   Een zorgvuldig en participatief proces is noodzakelijk om met elkaar tot goede samenwerkingsafspraken te komen. De goede stappen, de goede volgorde, win-win, in dialoog.

  • Plan/aanpak uitwerken
   We helpen bij het creatief en zakelijk uitwerken en toetsen van de beoogde samenwerking in bijvoorbeeld een business case, ondernemingsplan, convenant, contract of joint venture.
  • Vormgeven en Inrichten
   De samenwerking ook echt vormgeven, inrichten, bemensen en laten werken. Van het inrichten van de governance tot de praktische werkafspraken.

  • Een samenwerking doorontwikkelen
   Soms loopt een bestaande samenwerking stroperig of de energie vloeit weg. Hoe krijg je de samenwerking weer doelgericht en vitaal. Of is de meerwaarde weg en moeten we stoppen?

  • Gedoe in samenwerking
   In een constructieve dialoog helpen wij om wrevel in de samenwerking op te lossen en conflicten productief te maken.
  • Opleiden en trainen
   Wij vergroten de samenwerkingsvaardigheden van jouw zorgorganisatie en medewerkers. Wat vraagt het om te werken op het grensvlak van je eigen organisatie en een netwerk? Volg de tweedaagse training Effectief samenwerken in de zorg.

  Het resultaat: de beste zorgverlening

  Samenwerking met partners biedt meerwaarde en maakt transformaties in de zorg mogelijk. De zorgverlening wordt beter toegankelijker voor de patiënt, beter gecoördineerd, betaalbaarder en/of kwalitatief beter. Om dat te bereiken, zetten wij ons in voor een goed werkende zorgcoöperatie, een slimme fusie, een VVT-zorgcentrale of een gezamenlijke, zelfstandig zorgcentrum voor specifieke patiëntgroepen.

  Wat is onze kracht?

  Samenwerkingskunde is één van de kerncompetenties van TwynstraGudde. Onze adviseurs combineren ons bewezen samenwerkingsmodel met de rijke praktijkervaring met en specifieke kennis van de zorgsector. We spreken jouw taal en kennen de unieke cultuur van zorgorganisaties. Als betrokken buitenstaande, met kennis, ervaring een onafhankelijke blik helpen bij het opzetten of versterken van een samenwerking. En soms, als dat nodig is, het ontvlechten daarvan.

  In de zorgsector zijn wij breed betrokken bij vraagstukken op landelijk en beleidsmatig niveau, als op regionaal en lokaal niveau. Wij zijn trots op ons inspirerende netwerk dat wij mogen ondersteunen en alle samenwerkingsvraagstukken waar we een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

  Effectieve samenwerking of zorgnetwerk bouwen

  Wij gingen in gesprek met Karsjen Koop, Manager Staf en Bedrijfsbureau bij Ambulance Oost, over hoe je een effectieve samenwerking of zorgnetwerk bouwt.

  Doe de samenwerkingsscan

  Wil je weten hoe jij scoort op de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle samenwerking? De samenwerkingsscan bevat een beperkt aantal open vragen en 30 stellingen. De resultaten van de scan helpen jou en je samenwerkingspartners stil te staan bij wat goed gaat én bespreekbaar te maken wat er beter kan. De resultaten geven je concrete handvatten om mee aan de slag te gaan en de samenwerking te verbeteren. Binnen twee tot vier weken heb je het resultaat. Dit proces wordt begeleid door twee ervaren adviseurs en bieden wij aan voor een prijs van € 5.000,-.

  Wil je sparren over jouw vraag?

  Heb jij te maken met een vraagstuk op het gebied van samenwerken? In een (digitaal) gesprek van 1,5 uur bekijken we jouw (beoogde) samenwerkingsverband. Deze kennismaking krijg je van ons cadeau. Wat is de huidige stand van zaken? Wat is nodig om een samenwerking beter aan te laten sluiten bij de ambities? Past de structuur nog? We inventariseren welke vervolgstappen nodig zijn en doen daarvoor suggesties. Heb je interesse? Vul dan hieronder je gegevens in. Wij nemen snel contact met je op.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen