TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Industrieclusters op weg naar nieuwe energie infrastructuur

  In 2050 moet onze industrie vrijwel CO₂-neutraal en circulair zijn. Een enorme opgave die de vijf grootste regionale industriële clusters van Nederland voor een flink aantal vragen en dilemma’s stelt. Want wie neemt in deze transitie het voortouw en hoe organiseer je samenwerking? En hoe vlieg je de overkoepelende vraag aan: kan de huidige hoogwaardige infrastructuur behouden worden, terwijl je een nieuwe, duurzame energie infrastructuur bouwt? TwynstraGudde kan als onafhankelijk adviseur deze grote processen in beweging zetten, initiatieven aanjagen en begeleiden.

  De industrie had in 2019 het grootste aandeel in de uitstoot van CO₂ (31%) in Nederland. Onze leefwereld en ons gedrag zijn nog grotendeels ingericht op het gebruik van fossiele brandstoffen en plastics. Bovendien wordt nog veel gewerkt met grondstoffen die niet of nauwelijks hergebruikt worden. Dit alles vraagt om een grote verandering in de waardeketen van industriële bedrijven en de vijf grote industriële clusters in Nederland: Rotterdam-Moerdijk, Chemelot, Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied en Zeeland. Binnen deze clusters zal er de komende jaren veel geïnnoveerd en geïnvesteerd moeten worden om de energie infrastructuur toekomstbestendig te maken.

  Het verduurzamen van de industriële clusters biedt economische kansen en kan onze industrie alleen maar versterken. Maar hoe zorg je dat de internationale concurrentiepositie niet in het geding komt, omdat buitenlandse clusters niet met verduurzaming bezig zijn? En hoe bewaak je tijdens de transitie het hoogwaardige vestigingsklimaat? Hoe bouw je gesloten waardeketens en kom je van idee tot implementatie? Hoe regel je de besluitvormingsstructuur en creëer je het sterkste consortium? Uitdagende vragen waar wij graag samen mee aan de gang gaan.

  Slimme afwegingen maken

  De komende jaren zullen industriële bedrijven moeten laveren tussen running the business en tegelijkertijd changing the business. Uit gesprekken met verschillende industriële bedrijven leren wij dat de investeringsbereidheid in duurzame productieprocessen er zeker is, maar dat het pas tot een investering komt als er zekerheid is en randvoorwaarden worden ingevuld. De overheid zit in een vergelijkbare spagaat. Zij moet anticiperen op een duurzame toekomst, maar de internationale concurrentiepositie van onze industrie mag daarbij niet in het geding raken. Bovendien zijn er veel verschillende opgaven; daarom moeten overheden kiezen. Je kunt niet alles tegelijkertijd doen. Slimme afwegingen moeten worden gemaakt.

  Samenwerkingsvormen met gemeenschappelijke ambitie

  Samenwerking tussen de industrieclusters en de aanbieders van de energie infrastructuur is noodzakelijk om tot een CO2-neutrale industrie in 2050 te komen. Samenwerking leidt tot nieuwe ideeën en innovaties. Tegelijkertijd leidt samenwerking tot schaalvoordelen en een eerlijke verdeling van kosten en risico’s. Er is noodzaak voor samenwerkingsvormen met een gemeenschappelijke ambitie en doorzettingsvermogen, maar ook met respect voor de verschillende belangen. Er is een onafhankelijk procesleider nodig die een begeleidende rol neemt en overheidslagen, industrieën, clusters en sectoren kan verbinden. Een procesbegeleider die ook initiatief neemt of organiseert en daarmee onzekerheden kan wegnemen. Wij kunnen zo’n eerste stap zetten en initiatieven in beweging brengen.

  Drie toekomstperspectieven

  Die eerste stap zetten we samen door te werken aan visie- en strategievorming. Daarvoor gebruiken wij onze futuring-methode, waarmee wij de verhaallijn van de toekomst maken en trends in kaart brengen. Met de futuring-methode kijk je vanuit drie perspectieven naar de vraagstukken: als manager, als visionair en als ondernemer. Daardoor ontstaat een rijk toekomstbeeld, dat als vertrekpunt dient voor het opzetten van publiek-private samenwerkingen, portfoliomanagement en projectmanagement. Altijd met oog voor de concurrentiepositie van dit moment en de doelstellingen voor de toekomst. Zo zetten we de eerste stap naar een toekomstbestendige industrie met robuuste waardeketens.

  sdg-plaatjetussentekst

  Bijdrage aan Sustainable Development Goals (SDG's)

  Roadmaps bieden duidelijkheid

  Met de resultaten uit de gesprekken en het geschetste toekomstbeeld maken we roadmaps, die een combinatie zijn van de langetermijnvisie en de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden. Dit levert inzicht op en versnelling van de projectportfolio’s, zodat projecten op hoog tempo kunnen worden uitgevoerd, met betrouwbare besluitvorming en een eerlijke verdeling van risico’s en kosten bij investeringsbeslissingen. Bovendien zorgen inzichten en een duidelijke route (toekomstbeeld) voor het wegnemen van weerstand bij de omgeving. En dus voor een soepel verloop van de eerste fase van een complex project.

  Behoefte aan inspiratie over hoe de energietransitie aan te pakken?

  Abonneer je op onze energietransitie nieuwsbrief

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij hebben veel internationale ervaring met het opzetten van complexe publiek-private samenwerkingen om innovaties mogelijk te maken. Dat doen we op onze eigen onderscheidende manier, met oog voor alle betrokkenen, vanuit een gemeenschappelijke doelstelling. Daarbij kunnen we putten uit onze ruime kennis over de energietransitie en de specifieke energiedragers die nodig zijn voor toekomstige industrieclusters (waterstof, CCS, warmte, windenergie, etc.). Dat betekent dat wij zowel op het proces als de inhoud kunnen bijdragen. Ook in andere disciplines die nodig zijn om dergelijke complexe projecten tot een succesvol eind te brengen, kunnen wij advies en begeleiding bieden. Denk hierbij aan assetmanagement, omgevingsmanagement, risicomanagement en gebiedsontwikkeling.

  Heb je een vraag voor ons?

  Cases

  Cases

  Wij staan voor je klaar

  Alle mensen

  Wij staan voor je klaar

  Alle mensen