Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Aanpak De zorg verandert ingrijpend. Wat is jouw strategie?

  Zorginnovaties en digitalisering. De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Preventie. Een verbonden zorglandschap. Druk op de arbeidsmarkt. En de toenemende onbetaalbaarheid. Allemaal urgente ontwikkelingen die onvermijdelijke transities in de zorg vragen. Elke zorginstelling staat daardoor voor een complexe bestuurlijk-strategische puzzel. Welke betekenis geef jij aan de trends en ontwikkelingen? Welke prioriteiten stel je en welke keuze(s) maak je? Koers zoeken en koers zetten. Hoe doe je dat?

  Voor zorgorganisaties is het vaak lastig om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en de juiste strategie te bepalen. Als bestuurder heb je te maken met een complex politiek, bestuurlijk en juridisch krachtenveld met soms tegengestelde belangen. Terwijl je steeds vaker de uitdaging als organisatie niet langer alleen kan aangaan. Samen kom je verder. Bovendien is het lastig anticiperen op veranderlijke aspecten zoals zorgvraag en productie, bewegingen van concentratie en spreiding, kwaliteitseisen, financiering, innovatie en flexibiliteit in organisatie en middelen. Meer van hetzelfde is echter niet langer houdbaar en elke paar jaar een strategisch plan maken is niet genoeg. Strategie is vandaag de dag een doorlopend proces van koers zoeken en koers zetten.

   

  Magazine zorg strategie implementatieWij spraken bestuurders en directeuren over hun ervaringen met strategie-implementatie. We spraken over dillema’s, over successen en over het zoeken naar de juiste balans tussen wat er moet gebeuren en wat je aankunt.  Dit magazine is nu gratis te downloaden. 

   

  Toekomstgericht koers zoeken en koers zetten

  Een heldere en overtuigende strategie maakt je organisatie robuust en toekomstbestendig. Wij helpen zorgbestuurders om een nieuwe koers uit te stippelen. Van analyses en inzichten naar het maken van concrete strategische en bestuurlijke keuzes. Welke trends en ontwikkelingen komen op je af? Hoe verandert de zorgvraag in jouw domein en wat betekent dat voor de positie van jouw organisatie? Welke innovaties bieden kansen? En welke positie wil je innemen?

  Wij laten de impact zien van toekomstige scenario’s en (alternatieve) strategische keuzes. We helpen om tot een gedragen toekomstbeeld te komen en om het urgentiebesef te vergroten. In een zorgvuldige strategische dialoog, met een frisse blik en met deskundig advies gebaseerd op een zeer ruime ervaring. Juist als het niet alleen beter, maar ook anders moet worden. Zo werken wij samen aan de zorg van morgen.

  'De adviseurs sneden direct door de complexiteit van het ziekenhuis, de regio en de corona context heen. Het was een waardevolle ervaring samen te werken en lessen te kunnen trekken uit deze hectische periode’
  Gert van Enk, Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek

  Ons aanbod

  Wij helpen zorgorganisaties met een breed scala van diensten op strategisch en bestuurlijk gebied.

  • Strategietrajecten
   In nauwe samenwerking ontwikkelen van een passende, gedragen en robuuste strategie voor de organisatie als geheel of voor specifieke thema’s.

  • Bestuursadvies
   Als inspirerende sparringpartner helpen wij bestuurlijk-strategische puzzels te ontrafelen voor bestuurders en raden van toezicht.

  • Toekomstgericht onderzoek
   In kaart brengen van trends en ontwikkelingen en verbinden er, in een interactieve dialoog, toekomstscenario’s aan. Bijvoorbeeld met behulp van onze futuring-methode.

  • Fusies en strategische samenwerking
   Zorgen voor bestuurlijke verkenningen, validatieonderzoeken en onderbouwen de financiering van fusieorganisaties. We begeleiden fusies, overnames en strategische allianties. Of helpen soms juist met het ontvlechten van een samenwerking.

  • Governance en topstructuur
   Ontwikkelen van een passende organisatiefilosofie en slagvaardige besturingsmodellen en ondersteunen bij het kiezen en inrichten van een nieuwe topstructuur.

  • Businessplannen en innovatie
   Helpen bij het creatief en zakelijk uitwerken van goede ideeën voor betere en slimmere zorg. Van propositieontwikkeling, business cases tot het starten van nieuwe startups of bedrijfsonderdelen.

  • Narratieve strategievorming
   Het gebruik van een unieke methode om met echte verhalen de strategie te ontwikkelen, ‘diepte’ te geven en verandering te stimuleren.

  Onze kracht

  Kenmerkend van onze aanpak is dat we zowel de harde en zachte kanten van complexe strategisch-bestuurlijke vraagstukken kunnen doorgronden. Van (hypothese gedreven) analyses en financiële doorrekeningen tot een strategisch dialoog over de toekomst, belangen en weerstand. Wij staan naast bestuurders. Denken mee en dagen uit. Om samen met betrokkenen inzichten te vertalen in concrete strategische keuzes. Altijd in een helder, zorgvuldig en veilig proces. Soms juist ‘klein en discreet’ , maar ook vaak met ‘brede participatie en creatieve werkvormen’. Onze adviseurs kennen de dynamiek en cultuur in de zorg zeer goed en hebben een grondige kennis van de inhoudelijke en procesmatige opgaven in de sector.

  Een strategie ontwikkelen met échte verhalen

  Hoe ziet de zorg van morgen eruit?

  Er zijn veel visies en mooie voorbeelden over de toekomst van de zorg. Wij gingen over dit onderwerp in gesprek met Marlijn Lenselink, Bestuurder bij De Hartekamp Groep.

  Onze ervaring

  In het verleden hebben we bestuurders van tientallen organisaties in de breedte van de zorgsector mogen helpen met bestuurlijk-strategisch advies, zoals UMC’s, ziekenhuizen, revalidatiezorg, instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, medische diagnostiek, GGD’s, overheden, ZBO’s en kennisinstellingen.

  logos opdrachtgevers adviesgroep zorg twynstragudde

  Verder praten?

  Heb jij te maken met een vraagstuk op bestuurlijk of strategisch gebied en wil je weten of onze adviseurs jou daarbij kunnen helpen? Vul dan hieronder je gegevens in of neem contact op met één van onderstaande adviseurs. Wij nemen snel contact op.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen