Erasmus Medisch Centrum Projectmanagement Centrale Bloedafname Erasmus Medisch Centrum

Na twintig jaar voorbereiden en acht jaar bouwen heeft het Erasmus Medisch Centrum in mei 2018 het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen. Het nieuwe ziekenhuis is in veel opzichten anders. Zo zijn er uitsluitend éénpersoonspatiëntenkamers, is er een compleet nieuw Elektronisch Patiëntendossier en werkt het poliklinisch proces deels digitaal. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude situatie is de centralisatie van de bloedafname tot één afdeling. TwynstraGudde heeft voor de laatste fase van dit project het projectmanagement verzorgd.

Bloedanalyse is een van de meest voorkomende diagnostische testen in de gezondheidszorg. De meeste ziekten, worden gediagnostiseerd door gebruik te maken van laboratoriumtesten waarbij bloed nodig is. Het goed afnemen en verwerken van bloed is dan ook letterlijk van levensbelang. Het Erasmus MC conformeert zich aan de nieuwste internationale kwaliteitseisen en heeft in dit kader de bloedafname in één afdeling geconcentreerd die op twee locaties bloedafnames doet.

Deze concentratie is tevens direct winst voor het patiëntproces. Patiënten hoeven niet meer, zoals voorheen, kriskras door het ziekenhuis naar prikposten bij afzonderlijke poliklinieken, maar kunnen nu bij één afdeling terecht. Dagelijks maken ongeveer 750 patiënten hiervan gebruik. Een volledig digitaal proces, vanaf de aanvraag van de medisch specialist tot en met de uitslag in het patiëntendossier, en een nieuw wachtrijmanagementsysteem leiden dit essentiële ziekenhuisproces in goede banen.

Projectmanagement vanuit TwynstraGudde

Voor de laatste fase van het project centralisatie bloedafname zocht het Erasmus MC een projectleider die de uitgebreide voorbereiding samen kon brengen met het verhuizen naar de nieuwe locatie én de implementatie van de nieuwe werkprocessen. Prof. dr. Yolanda de Rijke, afdelingshoofd Klinische Chemie: ‘Het starten met het nieuwe werken op de nieuwe locatie moet in één keer goed. Stagnatie levert direct problemen op in de patiëntenzorg. Het belang van een goede projectleider was groot’.

Vanuit het programma Vernieuwend Werken binnen het Erasmus MC werd Douwe Hatenboer naar voren geschoven. Annet Breedijk, programmadirecteur Vernieuwend werken: ‘Wij zochten iemand met gedegen kennis van ziekenhuisorganisaties én vaardigheid in het uitvoeren van dergelijke complexe projecten’.

Daadkracht en draagvlak

Onderscheidend in de aanpak van Twynstr Gudde is de balans tussen daadkracht en draagvlak. Waar de bloedafname enerzijds te maken had met strakke deadlines vroegen ook de nieuwe teamdynamiek, de belasting van medewerkers en de spanning die nieuwe werkprocessen met zich meebrengen aandacht.

Om hier voldoende aandacht aan te geven én echt klaar te zijn voor de nieuwbouw zijn er uitgebreide testdagen georganiseerd. Samen met het programma Vernieuwend Werken zijn er honderden medewerkers van het Erasmus MC als testpatiënt geholpen. Enerzijds werd hierdoor voor het project duidelijk waar de spreekwoordelijke punten nog op de i moesten worden gelegd, anderzijds gaven de testdagen de medewerkers vertrouwen voor de opening.

Ook RTV-Rijnmond besteedde aandacht aan deze testdagen.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Inmiddels enige maanden na de opening kijkt het Erasmus MC positief terug. De Rijke: ‘We constateren dat de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld wat betreft de wachttijd voor patiënten en de kwaliteit van het hele bloedafnameproces, volgens de nieuwe werkwijze navolging hebben gekregen. Natuurlijk waren er in het begin kinderziektes, maar het is een soepele overgang geweest waarbij we onze aandacht op de juiste zaken konden richten. De inzet van Douwe vanuit het programma Vernieuwend Werken hebben we als onmisbaar ervaren’.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.