Portfoliomanagement Meer inzicht, overzicht en grip

Een inventarisatie met een duidelijke categorisering van alle programma’s, projecten en overige activiteiten, laat zien hoe jouw organisatie aan strategische doelen werkt en waar het wringt.

Het opzetten van portfoliomanagement begint met het creëren van een gezamenlijke taal. Niet in managementjargon, maar in een taal die iedereen spreekt. Scherp vaststellen waar we aan beginnen en wat we verwachten. Waar hebben we het precies over? Daarna bepalen we in samenspraak de scope. Welke type en soort activiteiten neem je op in het portfolio en hoeveel middelen kunnen hiervoor beschikbaar worden gesteld? We doen dat met inzicht in relevante documenten, maar zeker ook op basis van gesprekken met sleutelfiguren in je organisatie.

Wat hebben we allemaal?

We beginnen met een simpele vraag: ‘Welke activiteiten hebben we allemaal?’ We inventariseren lopende programma’s, projecten en overige activiteiten en brengen een categorisering aan. We kijken welke acties er volgen uit het jaarplan of het meerjarenplan, het strategisch plan en/of de investeringsagenda van je organisatie. Welke nieuwe ambities zijn er gesteld en tot welke activiteiten zullen die leiden? Welke nieuwe uitdagingen komen op je organisatie af?

Inzicht in efficiëntie

De inventarisatie en categorisering levert je een overzicht van alle programma’s, projecten en activiteiten van jouw organisatie. Je ziet direct waar menskracht, expertise, geld en overige middelen aan worden besteed. Het verschaft je meer inzicht in de efficiëntie van je organisatie en je ziet ook waar het eventueel wringt. Je kunt beter sturen op het portfolio.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.