Blog Strategie is een onmisbare competentie

Onzekerheid is de bestaansreden van strategie. Als er geen onzekerheid is, heb je geen strategie nodig maar een plan. En er is deze periode veel onzeker. De wereld verandert in rap tempo en de zorgsector staat onder druk. Dát je als zorgorganisatie op de toekomst moet anticiperen spreekt voor zich. Niets doen is geen optie. Maar hoe ziet die toekomst er uit? En wat kun je daarin betekenen?

Toegevoegd door Paul Boon op 29 september 2022

Veel zorgorganisaties bereiden zich, in de zo onstuimige dynamiek van de veranderende wereld, voor met een zorgvuldig opgesteld strategisch plan. Wat vervolgens zo goed mogelijk wordt uitgevoerd via een meerjarenplan. Vandaag de dag wordt er van zorgorganisaties echter gevraagd dat ze zich constant blijven aanpassen en vernieuwen. Wendbaarheid is daarin onmisbaar. Een robuuste en toekomstbestendige strategie voor je organisatie blijft daarbij belangrijk, maar de aard van de strategie en het plan verandert. Het vraagt steeds meer om een iteratieve doorontwikkeling, in plaats van om de paar jaar een nieuw strategisch plan maken.

Strategie is een onmisbare competentie

Strategie is dan ook veel meer een kritisch bedrijfsproces van continu denken, doen en bijstellen. Niet sec een plan op papier dus, maar een onmisbare competentie van de organisatie. Waardoor je kunt navigeren in onzekerheid, waardoor je in staat bent acties op te zetten voor duurzame ontwikkeling en waardoor je tijdig kunt bijsturen. Een competentie en strategische sensitiviteit die moet zijn geborgd in een team dat voortdurend de strategie monitort en zo nodig, samen met de organisatie, bijstelt.

Omgaan met spanningen 

Strategie betekent omgaan met de spanning tussen keuzes maken en opties openhouden. Een strategie kan in tijden van grote veranderingen geen meerjarige blauwdruk zijn, maar moet ruimte bieden voor aanpassing. Je moet niet werken aan de strategie, maar ín de strategie.

Nieuwe verhalen creërenWij spraken bestuurders en directeuren over hun ervaringen met strategie-implementatie. We spraken over dilemma’s, over successen en over het zoeken naar de juiste balans tussen wat er moet gebeuren en wat je aankunt. Dit magazine is nu gratis te downloaden. Dit artikel is onderdeel van het magazine.

Strategiewiel

Het gaat uiteindelijk om het kunnen maken van keuzes, het kunnen signaleren en reageren op dat wat gebeurt. Goed zijn in strategie betekent continu stil staan bij wat de toegevoegde waarde van de organisatie nu is en in de toekomst kan zijn. Dit vereist een doorlopend dialoog over waar je nu staat, wie je wilt zijn, waar je heen wilt en hoe je daar kunt komen. Het Strategiewiel (hieronder) van TwynstraGudde vormt daarvoor een goede basis. In het model hangt alles met elkaar samen volgens logische verbanden en het zijn niet persé volgordelijke stappen. Het is dus zaak altijd de interactie tussen onderwerpen in de gaten te houden.

Uit onderzoek komt naar voren dat de meeste strategieën stranden in de implementatiefase. Het belang van strategierealisatie komt steeds vaker als prioriteit (en zorg) nummer 1 naar boven bij zorgbestuurders. Volgens ons is de belangrijkste reden voor dit probleem dat er een scheiding wordt gemaakt tussen strategie-ontwikkeling en strategierealisatie. Strategie-ontwikkeling en -realisatie moeten volgens ons hand in hand gaan. Het is een continue interactie tussen denken en doen. De wijze waarop je de strategie maakt en wie je daarbij betrekt is op zich al een interventie, het maken van de strategie is ook de start van de realisatie.

Stel een vraag

Wil je meer weten strategie in de zorg? En daarmee te werken aan de Zorg van Morgen? We praten er met plezier met je over tijdens een (digitale) kennismaking. Wil je een afspraak inplannen? Neem in dat geval contact met ons op.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.