Strategie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Strategie

Stijn van Diemen

Strategic Design Thinking 2: Andere inzichten

16-05-2019
reageer
Stijn van Diemen

Hoe meer we onze onzekerheden doorgronden, hoe sterker onze strategie. Daarbij helpt het, om de juiste vraag te stellen die de aanleiding is voor onze strategie. En daarvoor kan design thinking een belangrijke rol spelen, omdat we verschillende niveaus van denken en doen met elkaar kunnen verbinden.

Strategievorming Leiderschapsontwikkeling
Stijn van Diemen

Strategic Design Thinking 1: andere invalshoeken.

27-03-2019
reageer
Stijn van Diemen

Strategie kan op vele wijzen worden gevormd. Afhankelijk van het vraagstuk, de context, de aard van de organisatie, de cultuur, het mandaat en het moment, wordt gekozen voor een benaderingswijze die passend is en waarvan resultaat te verwachten is. Vanuit mijn expertise in design thinking zie ik daarbij een constellatie met drie invalshoeken voor de vorming van strategie.

Strategievorming
Huub Raemakers

Verbeteren van de verpleeghuiszorg: waarom best practices in worst cases ontaarden

21-11-2014
reageer
Huub Raemakers

Om de zorg voor ouderen in verpleeghuizen te verbeteren, zouden vertegenwoordigers van instellingen die het volgens de inspectie goed doen de minder goed presterende huizen moeten helpen. En als het dan nog niet gaat, moet de inspectie ingrijpen. Aldus de Kamer. Een aantrekkelijke gedachte, geen eenvoudige opgave.

Care Strategievorming Verandermanagement
Huub Raemakers

Natuurlijk moeten we innoveren in de zorg, maar hoe? Lean Startup geeft antwoorden

14-11-2014
reageer
Huub Raemakers

Lean Startup: wat we kunnen leren van Blendle, Peerby, Uber, airbnb, Dropbox en andere innovators

Cure Care Strategievorming
Huub Raemakers

Einde staatsbedrijven in VVT in zicht

10-10-2014
reageer
Huub Raemakers

Willen VVT organisaties hun missie ook in de toekomst kunnen blijven waarmaken, dan zullen ze vandaag moeten beginnen met serieus te ondernemen in de particuliere markt.

Care Strategievorming
Huub Raemakers

Lean Startup: een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe business modellen in de VVT

01-09-2014
reageer
Huub Raemakers

Organisaties in de VVT hebben het zwaar. Bij een groot deel komt zelfs de continuïteit van (delen van) de onderneming in gevaar. Naast optimalisatie van de bestaande dienstverlening zullen nieuwe dienstverlening en nieuwe business modellen ontwikkeld moeten worden. Juist ook om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen. En dat is niet eenvoudig wanneer de externe onzekerheden zich opstapelen. Oude strategie-instrumenten werken niet langer. Lean Startup wijst in een nieuwe richting.

Care Gemeenten Strategievorming Verandermanagement
Huub Raemakers

Strategic drift in de VVT: snelheid werkelijkheid heeft bestuurders ingehaald

13-06-2014
reageer
Huub Raemakers

Het rapport “Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam“ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt iets zichtbaar dat door veel mensen werkzaam in de zorg wordt gevoeld: de snelheid van de externe ontwikkelingen heeft de strategie van VVT instellingen ingehaald. Dit staat bekend als “strategic drift”. Het verbeteren van de VVT-organisaties met programma’s zoals ‘In voor Zorg’, zoals staatssecretaris Van Rijn voorstelt, zal weinig effect hebben. Het optimaliseren van een organisatie-inrichting die niet meer aansluit bij de externe realiteit leidt alleen maar tot nog veel meer kosten en minder kwaliteit.

Care Strategievorming
Huub Raemakers

Strategische vernieuwing in de zorg: organisaties moeten tweebenig worden!

28-05-2014
reageer
Huub Raemakers

Organisaties in de zorg moeten leren met twee benen te spelen. Door de exploitatie van het bestaande business model en exploratie van nieuwe business modellen strikt te scheiden, neemt de overlevingskans van de organisatie toe, worden de kosten verlaagd en de kwaliteit van zorg verbeterd. De huidige praktijk is vaak dat exploitatie en exploratie door elkaar heen lopen, met als gevolg dat de organisatie struikelt, in plaats van beter te gaan spelen.

Care Gemeenten Strategievorming Verandermanagement
Huub Raemakers

Nieuwe bestuurdersziekte steekt de kop op: strategische myopie

20-09-2013
reageer
Huub Raemakers

Veel organisaties lijden aan strategische bijziendheid, waardoor ze de fundamentele langetermijntrends over het hoofd zien. Dit komt de strategie en de zorg niet ten goede.

Care Eerstelijnszorg Strategievorming
Rudy Kor

Beschrijving van het boek 'Managen = Gewoon Doen', R. Kor

15-07-2013
reageer
Rudy Kor

Dit boek belooft geen nieuwe visies en oplossingen. Het geeft handvatten over hoe je slim kunt managen. Managementbenaderingen die de afgelopen jaren in de praktijk succesvol zijn gebleken, worden helder geordend. Zo weet je als manager wat je te doen staat: managen is gewoon doen.

Leiderschapsontwikkeling Organisatieontwikkeling
Abonneren op Strategie