Podcast BNR – Nieuw Nederland Droge voeten in Den Haag

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In acht afleveringen gaan we dieper in op de complexe ruimtelijke vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben. Deze achtste en laatste aflevering gaat over het verduurzamen van de stedelijke regio’s, waarbij water het leidende principe is.

 

Toegevoegd door Marco van Lente op 14 maart 2022

Voor deze aflevering fietst Maarten Bouwhuis naar Den Haag. Daar opende een jaar geleden de Rotterdamsebaan, een nieuwe weg die de Haagse regio beter bereikbaar maakt. Met al dat asfalt is de grootste uitdaging een flinke hoosbui. Want waar blijft al dat water?

Bewoners en belanghebbenden maakten een plan om de weg in zoveel mogelijk groen in te pakken. Het resultaat is het Molenvlietpark: een grote waterberging naast de weg in de vorm van een wandelpark. Goed bereikbaar voor wandelaars en met alle nodige ruimte voor de natuur. Zo houdt Den Haag de voeten droog.

HubSpot Video

Handen ineenslaan

Door het tekort aan woningen, de snelle ontwikkelingen rond ‘hoe en waar we werken’ en de ingrijpende transities op het platteland staan overheden voor grote, ruimtelijke uitdagingen. In zo’n complexe politiek bestuurlijk omgeving krijg je alleen dingen voor elkaar als overheden de handen ineenslaan met burgers, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. TwynstraGudde begeleidt de partijen hierbij. Wij kennen de geschikte methodieken en hebben alle benodigde expertise in huis om de samenwerking vorm te geven.

Lees meer over hoe wij bijdragen aan de woningbouwopgave waar Nederland voor staat

Lees ook:

 • Herontwikkeling realiseren bij schaarste
  Veel grond in Nederland is bebouwd waardoor ruimte voor nieuwe ruimtelijke opgaven schaars is. De aandacht voor het behouden van buitengebied om te recreëren en behouden van de natuur wordt steeds groter. Willen ruimtelijke opgaven voor wonen maar ook voor bedrijvigheid kunnen doorgaan, dan is het noodzakelijk te kijken naar de huidige bebouwde omgeving.
 • Ruimtelijke plannen voor elkaar krijgen
  Het tekort aan woningen, de snelle ontwikkelingen rond ‘hoe en waar we werken’ en de ingrijpende transities op het platteland: overheden staan weer voor grote, ruimtelijke uitdagingen. Overheden moeten de handen ineenslaan met burgers, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Maar hoe krijg je in zo’n complexe politiek bestuurlijke omgeving dingen voor elkaar?
 • Beoordelingskader voor gebiedsontwikkeling
  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Die afweging is vanwege de beperkte ruimte in Nederland vaak complex. Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.
 • De snelste weg naar duurzaam maatschappelijk vastgoed
  Ieder gebouw in Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Van gebouwen met een maatschappelijke functie wordt bovendien het goede voorbeeld verwacht. TwynstraGudde helpt eigenaren van maatschappelijk vastgoed weloverwogen keuzes te maken en verduurzaming te versnellen.
 • Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen
  In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

Nieuwsbrief

De adviseurs en managers van TwynstraGudde werken dagelijks aan de maatschappelijke thema’s van deze tijd. We bieden onze opdrachtgevers binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Onze kennis en ervaring delen we regelmatig via onze site en onze nieuwsbrief. Wil jij vanaf nu deze nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.