TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Duurzaam ontwerpen, bouwen en beheren: hoe dan?

  Klimaatverandering is een van de grootste mondiale problemen van deze eeuw. Om een opwarming van meer dan 1,5 graad Celsius te voorkomen moeten we duurzaam ontwerpen, bouwen en beheren. Maar wat is dat precies en hoe pak je dit goed aan?

  Toegevoegd door Joost Meijer op 22 oktober 2021

  In ons dagelijks werk zien we veel besluitvormers en managers worstelen met deze vragen. Is er net geïnvesteerd in windmolens en zonnepanelen, begint iemand over biodegradable materialen of het voorkomen van droogte en hittestress. Door de bomen is soms het bos niet meer te zien. Zelfs al ben je als professional volledig doordrongen van de urgentie, hoe zorg je dat je besluiten en investeringen bijdragen aan een wereld die daadwerkelijk toekomstbestendig is?

  Een integrale blik

  Het goede nieuws: je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Op basis van Nederlands overheidsbeleid hebben we een afweegkader ontwikkeld dat twee doelen dient. Het geeft je overzicht van alle thema’s die van belang zijn voor duurzaam bouwen en beheren. Vervolgens helpt het je om al deze thema’s tegen elkaar af te wegen, te bepalen welke het meeste impact heeft/hebben, bewust keuzes te maken en deze te verantwoorden. Het is dus een instrument om de juiste handvatten en taal rondom duurzaamheid te creëren om zo verschillende scenario’s tegen elkaar op te wegen. Op die manier helpen we besluitvorming tot stand te komen en te verantwoorden. De vijf onderwerpen waarmee het afweegkader rekening houdt zijn:

  icoontje energietransitie Energietransitie

  In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. In het afweegkader hanteren wij als handvat de Trias Energetica om de CO2-emissie als gevolg van energiegebruik te reduceren: eerst de energievraag beperken, dan het resterende gebruik zoveel mogelijk dekken met hernieuwbare, lokale energiebronnen en tot slot, indien onvermijdelijk, fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk gebruiken.

  Icoontje circulariteit Circulariteit

  In het rijksbrede programma Circulaire Economie staat beschreven dat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt, en in 2050 is de Nederlandse economie volledig circulair. De huidige bouwindustrie in Nederland leidt tot uitputting van grondstoffen en veel afval. In een circulair systeem worden kringlopen gesloten. In het afweegkader gebruiken wij als handvat daarvoor de strategieën voorkomen (refuse), levensduurverlenging, hergebruik, reparatie en recycling.

  Icoontje Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie

  Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie biedt een leidraad voor klimaatadaptatie. Zelfs al blijven we onder de 1,5 graad Celsius opwarming, dan nog krijgen we vaker te maken met perioden van extreme droogte, zware neerslag en langere hittegolven. Onze bestaande systemen zoals regenwaterafvoer, drinkwatervoorziening en vaarwegennet zijn daar vaak niet op berekend Vooral in stedelijk gebied komt ook hittestress voor. Dat kan leiden tot arbeidsuitval, ziekte en, in uiterste gevallen, overlijden. Door klimaatadaptatie maken we de gebouwde omgeving en vitale infrastructuur beter bestand tegen dergelijke weersextremen.

  Icoontje biodiversiteit Biodiversiteit

  De Rijksoverheid heeft het ambitiedocument Nederland Natuurpositief opgesteld waarin zij uiteen zetten hoe ze natuur versterken, verbeteren, verbreden en verbinden. Want natuur is mooi, maar bovenal noodzakelijk. De natuur levert gezonde bodems, schoon water, schone lucht, bestuivers voor voedsel, natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen en veerkracht bij het opvangen van klimaatverandering. De stikstofcrisis is een voorbeeld waarop dit onderwerp recentelijk urgent is geworden.

  Icoontje Mens en gezondheid Mens en Gezondheid

  Een toekomstbestendige wereld is ondenkbaar zonder volksgezondheid: schone lucht, hygiëne en genoeg beweging. Maar al te vaak heeft overlast door luchtvervuiling en herrie van oude voertuigen over drukke wegen impact op de volksgezondheid. Bij gebouwen gaat het ook om een gezonde werkomgeving: personeel is de grootste asset van maatschappelijke organisaties. Toch wordt slechts tien procent van het operationele budget aan gebouwkwaliteit besteed. Een gezonde werkomgeving bevordert welzijn en arbeidsproductiviteit en brengt het ziekteverzuim omlaag. Door te sturen op gezondheid, kan een relatief kleine verschuiving van de geldstroom veel meerwaarde opleveren.

  Bekijk ook het webinar terug over  Duurzaam & Klimaatbestendig assetmanagement

  Waarom dit afweegkader duurzaamheid, en niet een ander?

  Voor de aanleg en het onderhoud van gebouwen en infrastructuur zijn allerlei instrumenten beschikbaar om duurzame oplossingen te vergelijken, zoals CO2 footprints en Life Cycle Assessments. Die instrumenten gaan in detail in op één van de thema’s. Het doel van ons afweegkader is juist om inzicht te krijgen in welke combinatie van de vijf genoemde thema’s voor jouw organisatie de meeste impact heeft.

  Afweegkader duurzaamheid - Vergelijking van scenarios

  Afweegkader Duurzaamheid - Vergelijking van scenario's

  Doe je mee?

  De transitie naar een duurzame wereld is nooit af. We gaan graag in gesprek om het afweegkader samen met anderen verder te ontwikkelen. Benieuwd? Of wil je hieraan meewerken? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen op korte termijn contact met je op.

  Ja, ik ben geïnteresseerd

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen