Portfoliomanagement Het maximale eruit halen

De visie, missie, doelen en strategie van jouw organisatie vormen de bouwstenen voor een afwegingskader. Van daaruit stuur je op activiteiten en bereik je maximaal rendement.

De visie, missie, doelen en strategie van je organisatie zijn leidend. Maar hoe vertaal je die in concrete afwegingen waar je dagelijks mee te maken hebt? We helpen je om een afwegingskader op te stellen. We sluiten aan bij de relevante (technische en organisatorische) criteria waarmee de activiteiten kunnen worden geprioriteerd. Het is belangrijk dat het afwegingskader volstrekt transparant is en binnen je organisatie draagvlak heeft. Daarom werken we altijd in samenspraak met de sleutelspelers in jouw organisatie. Voor managers is het afwegingskader uiteindelijk een hulpmiddel om op een eenduidige en gedragen manier activiteiten af te wegen en in te plannen.

Governance

Tegelijk ontwikkelen we een governancemodel passend bij jouw organisatie. We maken verantwoordelijkheden helder, zodat iedereen zijn of haar bijdrage aan het portfolio kent. We werken de uitgangspunten uit in gestandaardiseerde processen, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarbij maken we gebruik van praktijkervaringen met portfoliomanagement en kennis van organisatiekunde, veranderkunde en project- en programmamanagement. Veel komt aan op goede samenwerking.

Succesvol implementeren

Portfoliomanagement moet geen papieren tijger zijn. Om het in praktijk te laten werken, moeten houding, (voorbeeld)gedrag en spelregels daarbij aansluiten. Als dat nodig is, helpen we daarbij. We adviseren en coachen het management, programma- en projectleiders en eventueel andere leidinggevenden. We trainen managers en begeleiden intervisiesessies. Hiermee maken we de vertaling van theorie naar praktijk en leggen we de basis voor een succesvolle implementatie.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.