Portfoliomanagement De juiste keuzes maken en onderbouwen

Portfoliomanagement helpt je om mensen, expertises, geld en overige middelen op het juiste moment in te zetten voor activiteiten die ertoe doen.

We gebruiken de metafoor van een weg om uit te leggen wat portfoliomanagement is. Er zijn slagbomen met afslagen, een rotonde en een parkeerplaats. De vervoersmiddelen zijn de verschillende programma’s, projecten en overige activiteiten. Elke slagboom is een keuzemoment. De rotonde representeert het uitvoeringsproces.

Portfoliomanagement: de juiste keuzes maken en onderbouwen

Willen we het?

Bij de eerste slagboom stellen we de vraag: willen we het en waarom? We toetsen de activiteiten aan hun bijdrage aan de strategische doelstellingen van de organisatie en aan de visie en missie. Activiteiten die onvoldoende bijdragen, worden niet geselecteerd en dus niet opgenomen in het portfolio.

Wat heeft prioriteit?

De tweede slagboom is: wat heeft prioriteit? We prioriteren de activiteiten aan de hand van op maat gemaakte criteria. Die gaan onder andere over uitvoerbaarheid, rendement, relevantie voor stakeholders en risico’s. Wat is de (meetbare) impact en wat kost het ons? Activiteiten waar onvoldoende middelen voor zijn, te weinig bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie of te weinig rendement opleveren, krijgen een lage prioriteit.

Doen we het nu?

De derde slagboom is: doen we het nu? We wegen de activiteit af op basis van beschikbare mensen, expertises en middelen. De beschikbaarheid dan wel uitputting van de middelen bepaalt welke activiteiten nu uitgevoerd worden en welke activiteiten geparkeerd worden. Tot er weer ruimte is.

Loopt het goed?

Bij programma’s, projecten of activiteiten in uitvoering stel je regelmatig de vraag: loopt het goed? We monitoren het gebruik van mensen, expertises en middelen en kijken naar de beheeraspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico. Bij een overschrijding op deze aspecten volgt bijstelling en kan er aanleiding zijn een activiteit te herwaarderen. En als het beoogde resultaat is bereikt, moet een activiteit worden afgerond. Dan ontstaat er weer ruimte voor nieuwe programma’s, projecten of andere activiteiten.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.