TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Financieel Management van gebiedsontwikkeling

  De druk op de ruimte in ons land is groot. Gebiedsontwikkeling is door al deze belangen een ingewikkeld proces. Je hebt te maken met grote woningbouwopgave, dwingende regelgeving op het gebied van duurzaamheid, milieu en biodiversiteit. Je ambieert een hoge ruimtelijke en functionele kwaliteit. Daar komt dan nog eens bij dat gebiedsontwikkeling altijd gepaard gaat met financiële risico’s. Zeker bij inbreiding en herontwikkeling is de opgave complex.

  Als opdrachtgever vanuit gemeente of provincie sta je voor tal van vragen. Hoe kun je de doelen van je bestuurder realiseren? Wat is financieel haalbaar? Hoe maak je risico’s beheersbaar? Welke ontwikkelstrategie is effectief en hoe richt je de samenwerking met marktpartijen in?

  Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale benadering waarin je vanuit alle perspectieven werkt:, financieel, politiek en bestuurlijk, milieutechnisch, planologisch en maatschappelijk. Je hebt een gedegen financiële onderbouwing nodig, maar je zoekt tegelijk naar innovatie. Je hebt te maken met politieke ambities, maar ook met belangen van initatiefnemers waaroner grondeigenaren. Je wilt snel aan de slag, maar je moet ook rekening houden met maatschappelijke gevoeligheden.

  Lees hier meer over het Financieel management van gebiedsontwikkeling.
  Lees meer over onze aanpak

  De adviseurs van TwynstraGudde helpen je bij deze complexe puzzel. Wij overzien het hele proces van gebiedsontwikkeling. Van initiatief tot en met gronduitgifte en contractering van marktpartijen. We hebben veel ervaring met het financieelontwerpen en -managen van een gebiedsontwikkeling/grondexploitatie inclusief de bijbehorende aanvullende dekkingsbronnen vanuit subsidies en de verantwoording daarvan. We zetten tijdig de juiste vragen op de agenda, waardoor ’ je de risico’s beheersbaar houdt en het tempo vasthoudt.

  Financieel Management van gebiedsontwikkeling

  Haalbaarheidsanalyse

  Ambitieuze plannen zijn niet per definitie financieel haalbaar. Je wilt daarom zo snel mogelijk in het proces maar ook gedurende de ontwikkeling inzicht hebben in financiële consequenties en de bijbehorende risico’s. Wij voeren gelijktijdig met het ontwerpen financiële analyses uit (rekenen en tekenen) en maken de haalbaarheid van ruimtelijke plannen inzichtelijk.

  Grondexploitatie

  Wanneer een project in uitvoering wordt genomen, bouwen wij een gedetailleerde grondexploitatie op inclusief de bijbehorende onderbouwingen en beheren wij deze gedurende de ontwikkeling. Is voor een project al een grondexploitatie opgesteld, dan kunnen wij een kritische analyse uitvoeren van de robuustheid van deze grondexploitatie in de vorm van  een second opinion/validatie.

  Optimalisatie en alternatieve planontwikkeling

  Marktontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat plannen die voorheen financieel haalbaar waren, dat nu niet meer zijn. Wij helpen je een grondexploitatie bij te stellen en daarmee opnieuw haalbaar te maken, een nieuw programma uit te werken of oplossingen te vinden voor vastgelopen projecten.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen