Samenwerken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Samenwerken

Marvin Stichling

Vakgroepen afschaffen in de zorg? Let op de valkuilen voor de nieuwe samenwerking

31-05-2019
reageer
Marvin Stichling

Het afschaffen van vakgroepen wordt door veel specialisten, zorgbestuurders en managers als positieve verandering ervaren die de kwaliteit van zorg ten goede komt. Het betekent dat onze ziekenhuizen gestuurd worden vanuit verschillende zorgeenheden die intensief samenwerken en aandoeningsgericht gebruikmaken van elkaars expertise. Maar waar moet je eigenlijk op letten bij deze veelbelovende verandering?

Cure
Ellen Smit

Slim samenwerken om de energietransitie te versnellen

01-09-2018
reageer
Ellen Smit

In de periode 2014-2016 schreef ik enkele artikelen over de rol van samenwerken in het versnellen van de energietransitie, en in het specifiek via Publiek-Private Samenwerkingen. In de tijd van het nieuwe Klimaatakkoord is samenwerken nog steeds ontzettend relevant. Samenwerking tussen alle partijen, zowel overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen als (vertegenwoordiging) van burgers, is nodig om de energietransitie te versnellen.

Energie Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking Samenwerken
Ellen Smit

Samenwerken in de energiesector: uitdagingen en succesfactoren

10-04-2019
reageer
Ellen Smit

Nederland staat in het midden van een ingrijpende verandering: de energietransitie, of het nu is vanwege het uitputten van de fossiele brandstoffen, vanwege een klimaatverandering of de wens om onafhankelijk te zijn van andere landen. Verschillende spelers hebben een stukje, klein of groot, van de transitiepuzzel in handen. Om de energietransitie te versnellen zijn partijen – lokaal, regionaal, nationaal én internationaal – op elkaar aangewezen. Het is cruciaal dat zowel de overheid, als bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers zich samen verantwoordelijk voelen voor de energietransitie.

Energie Samenwerken Publiek-Private Samenwerking
Wicher Schönau

Maatschappelijk vastgoed: samen met de markt verduurzamen

30-01-2019
reageer
Wicher Schönau

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat er tempo moet worden gemaakt. Inmiddels bieden tal van marktpartijen hulp aan, mogelijk ook door te investeren. Maar hoe maak je als publieke vastgoedeigenaar een keuze uit deze initiatieven als die zich nog nauwelijks hebben bewezen in de praktijk? Het 'Afwegingskader - Samen met de markt verduurzamen' helpt daarbij.

Gemeenten Onderwijs Huisvestingsadvies
Loes van der Beek

Generatieverschillen in actie in het Living lab samenwerkende generaties

29-05-2018
reageer
Loes van der Beek

In 2017 onderzocht ik de perceptie van verschillende generaties op samenwerken, feedback en het genereren van nieuwe ideeën. Om de generatieverschillen daadwerkelijk ‘in actie’ te zien, heb ik samen met de Provincie Gelderland het Living lab samenwerkende generaties ingericht. Hierdoor heb ik verschillende nieuwe inzichten op gedaan over hoe verschillende generaties elkaar kunnen versterken in hun dagelijkse werkzaamheden.

Martien Aartsen

De Omgevingswet: De waterschapsambtenaar als tweebenige speler

01-09-2017
reageer
Martien Aartsen

“Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Wij maken spelers tweebenig door ze ook in situaties te plaatsen waarin het natuurlijk is om de bal met het minder sterke been mee te nemen”. Dit is één van de gouden regels bij voetbalclub AZ. Wij beschouwen deze regel als één van de belangrijkste opgaven voor de moderne ambtenaar.

Water Samenwerken
Arjan Loesink

De Omgevingswet: Het waterschap als omgevingspartner

25-07-2017
reageer
Arjan Loesink

De komst van de Omgevingswet zet de waterschapswereld juridisch gezien niet op zijn kop. Toch zal de nieuwe wet een behoorlijke impact hebben op waterschappen. Zo beoogt de wet een transitie van een rol als ‘waterpartner’ naar een rol als ‘omgevingspartner’, van taakgericht naar opgavegericht werken en voorziet zij een belangrijke rol van het waterschap als gebiedsregisseur. Maar wat betekenen deze veranderingen nu in de praktijk?

Water Samenwerken
Koen van Bezu

De Omgevingswet: loopt het waterschap achter de feiten aan?

29-06-2017
reageer
Koen van Bezu

De komst van de Omgevingswet past binnen de trend om de inrichting van onze fysieke leefomgeving meer integraal en gebiedsgericht te organiseren; meer samenhang tussen onderwerpen en meer samenwerking tussen partijen. Wat doet deze trend met het waterschap, of beter gezegd: wat doet het waterschap met deze trend?

Water
Gregor Heemskerk

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

07-03-2016
reageer
Gregor Heemskerk

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Onder leiding van kwartiermaker Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde wordt de campus ontwikkeld.

Ruimtelijke ontwikkeling Publiek-Private Samenwerking Projectmanagement
Jaap Groenendijk

Vooruitgang boeken door stil te staan

23-09-2015
reageer
Jaap Groenendijk

Het klinkt enigszins paradoxaal: als tijdsdruk hoog is en verwachtingen hoog gespannen zijn, even niets doen. Toch kan het, en is het zelfs goed. In een omvangrijk project of programma waarin verschillende partijen samenwerken, kun je vooruitgang boeken door af en toe even stil te staan.

Samenwerken
Abonneren op Samenwerken