Nieuws Welke concrete acties voor de gezamenlijke Zuid-Hollandse campussen leiden tot een sterker ecosysteem voor kennis en innovatie?

In samenwerking met de Zuid-Hollandse campusorganisaties gaan wij aan de slag om antwoord te vinden op de vraag: ‘Welke concrete acties leiden tot een sterker ecosysteem voor kennis en innovatie voor de gezamenlijke Zuid-Hollandse campussen?' Waar liggen de kansen voor de valorisatie van kennis en het aantrekken van bedrijven op de campus? De Provincie Zuid-Holland, de Economic Board Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben ons gevraagd dit te onderzoeken.

Toegevoegd door Jesse Wermelink op 14 oktober 2020

Het resultaat van deze opdracht, de concrete acties voor het versterken van het ecosysteem, hebben enkel het beoogde effect als deze daadwerkelijk worden opgepakt door de verschillende campusorganisaties. Onze aanpak is er dan ook op toegespitst om de campusorganisaties expliciet medezeggenschap te geven en ze aan elkaar te verbinden.

Voor deze unieke opdracht zetten wij onze ‘campus- en clusterontwikkeling’ kennis en ervaring in die wij hebben opgedaan in ons werk voor o.a. Brainport Industries Campus (Eindhoven), Novio Tech Campus (Nijmegen), The Hague Humanity Hub, Maintenance Value Park (Terneuzen), Green Park Aalsmeer, Leerpark Dordrecht, Utrecht Science Park, The Hague Security Delta, TU Delft campus, Flevo Campus Almere, S/park Deventer, Foodlab Hoeksche Waard, Hilversum Media Park en campus TU Eindhoven. Elke situatie is uniek en vraagt een aanpak op maat.

Ook hebben wij begin dit jaar een campus-studiereis georganiseerd waarbij de vraag centraal stond hoe overheid, bedrijven en kennisinstellingen kunnen samenwerken om innovatieve ecosystemen en de economische identiteit te versterken.

Het onderzoek voeren wij samen met onder andere TU Delft, Biotech Campus Delft en Space Campus Noordwijk uit.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.