Spelsimulatie Ervaren van samenwerkingsdynamiek in bouwteams

Spelsimulatie Over-spanning gaat over de dynamiek die ontstaat tussen partners, die in bouwteamverband een complex infrastructuurproject realiseren. Deze simulatie biedt de deelnemers de mogelijkheid om het verloop van het bouwteamproces te ervaren en te oefenen met effectief gedrag in het bouwteam.

Toegevoegd door Elske Schrijvers op 16 april 2021

In de simulatie werken deelnemers aan een aantal ontwerpkeuzes en uitvoeringsvarianten voor de renovatie van een brug. De verwachtingen van deze fase zijn hoog, maar hoe pakt dat bouwteamproces nu concreet uit? Werken alle betrokkenen aan dezelfde doelen? Zijn de verantwoordelijkheden wel zo duidelijk en zo niet, hoe ga je daarmee om? Hoe gaan we om met elkaars inbreng en hoe verloopt de besluitvorming? Welke belangen, zorgen en dilemma’s spelen er en welk effect heeft dat op de samenwerking en op de resultaten van het bouwteam? Kortom een alledaags project. Gezamenlijk gaan de deelnemers door alle fasen van het bouwteam. De simulatie start op het moment dat de bouwteamovereenkomst is getekend en eindigt met prijsvorming en de opdrachtverstrekking voor de uitvoering.

Ervaren van samenwerkingsdynamiek in bouwteams

Doelen van de simulatie

Simulatie Over - spanning heeft de volgende doelen:

 • Inzicht verkrijgen in de processen en verschillende stappen in het bouwteamproces.
 • Inzicht in de verschillende posities, rollen en
  belangen van partners in het bouwteam.
 • Ontdekken van dynamiek binnen en tussen teams in een bouwteamverband.
 • Ontdekken van en oefenen met effectief gedrag in bouwteam.
 • Inzicht krijgen in sterke punten en ontwikkelpunten van het eigen team.

Een spelsimulatie laat mensen stage lopen in de toekomst. Medewerkers leren over de inhoud van het ‘nieuwe’ en wat dit voor hen betekent in gedrag en samenwerking. Op deze manier is een spelsimulatie een intensieve, snelle en krachtige manier van leren. Over-spanning is een simulatie waarbij deelnemers in een bouwteamverband werken aan oplossingen voor de renovatie van een brug.

Spelsimulaties; meer dan een training:

 • Fictieve, maar realistische casus.
 • Veilige omgeving om relevante ervaringen op te doen.
 • Deskundige begeleiding om leereffect te maximaliseren.
 • Toepassingsgericht; geen theoretische benadering. 
 • Gezamenlijke ervaring; versterkt samenwerking en teambuilding.

Wat gebeurt er in Over-spanning?

In de simulatie worden in één dag de stappen van de bouwteamfase doorlopen tot de ondertekening van de opdracht tot uitvoering. De teamleden moeten zich - onder tijdsdruk - voorbereiden, overleg voeren, besluiten nemen en keuzes maken, plannen aanpassen en de prijs voor de uitvoering overeenkomen, terwijl gaandeweg 'verstoringen’ optreden. Aan het eind van van de spelsimulatie staat de gunning/opdrachtverstrekking van de uitvoering gepland.

In de simulatie bestaat het team van opdrachtgever uit vier personen (rollen), drie van de eigen organisatie, aangevuld met één persoon, die het het ingenieursbureau vertegenwoordigd. Het team van de opdrachtnemer bestaat uit drie personen (rollen). Het spel is geschikt voor minimaal zes en maximaal acht deelnemers. Iedere rol kan door iedere willekeurige betrokkene ingevuld worden; voorkennis van de rol of positie of ervaring is geen voorwaarde voor succesvolle leerervaring.

Voor wie is Over-spanning geschikt?

Over-spanning is specifiek ontworpen voor projectteams aan de publieke zijde die gekozen hebben voor of overwegen om een project in een bouwteamverband verder te ontwikkelen en uit te voeren. Het doorlopen van de spelsimulatie vormt een krachtige voorbereiding op de daadwerkelijke bouwteamfase. Ook is het geschikt voor private partijen die inzicht willen krijgen in de processen van een bouwteam en/of eens in de schoenen van een opdrachtgever willen staan. Tot slot kan het als onderdeel in een project start–up gebruikt worden of als incompany training worden ingezet.

Kosten en tijdbesteding

Over-spanning wordt gespeeld in één volle dag en wordt begeleid door twee deskundige trainers/begeleiders. Naast de begeleiding van deze dag vindt een intakegesprek en een gesprek na afloop met de deelnemers plaats. De kosten voor de inzet en begeleiding van deze simulatie zijn ongeveer € 9.200,- excl. btw en excl. de kosten voor de locatie en catering. Daadwerkelijke kosten hangen af van jouw specifieke behoefte en wij maken graag een op maat programma voor jou en je team.

Wil je meer weten over spelsimulaties?

Wil je meer informatie over deze of andere spelsimulaties? Neem dat contact met mij op. Wil je het rustig teruglezen? Download dan de gehele tekst door hieronder je e-mailadres achter te laten.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.