TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog 8 Stappen om de betrouwbaarheid van de grondexploitatie te verbeteren

  Wat zou het fijn zijn als het grondbedrijf nooit meer voor financiële verrassingen zorgt binnen een gemeente. Maar tegelijkertijd zou het ook vreemd zijn wanneer er nooit een financiële verrassing boven komt. Dit is nu eenmaal de consequentie van het werken met aannames om de waarderingen te bepalen. Met een second opinion of een validatie van jouw grondexploitaties geef ik meer inzicht in de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de opgestelde grondexploitaties en het bijbehorende resultaat.

  Toegevoegd door Martin Stout op 30 januari 2020

  Het grondbedrijf maakt financiële vertalingen van de ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals een nieuw bestemmingsplan) die jouw gemeente wenst te realiseren. Deze financiële vertaling noemen we een grondexploitatie. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en de plankosten. Onder andere de kosten van de ambtelijke organisatie voor het ontwikkelen van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan. Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen.

  De kenmerken

  Grondexploitatieprojecten hebben al snel een looptijd van 10 jaar. Daarbij komt dat de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitaties geraamd worden op basis van ruimtelijke plannen en verwachtingen van de markt (met de kennis van nu). Als gevolg van deze kenmerken is het onmogelijke om nauwkeurig het resultaat van een grondexploitatie te bepalen. Het enige dat ik wel weet is dat het resultaat dat nu wordt uitgerekend niet het resultaat zal zijn na het afronden van het project.

  Lees hier hoe wij dat voor de gemeente Amstelveen hebben aangepakt.

  Betrouwbaarheid van grondexploitatie verbeteren

  Vergroten van de betrouwbaarheid

  Maar als het dan onmogelijk is om vooraf nauwkeurig het resultaat te bepalen, hoe kan ik dan wel de betrouwbaarheid van het resultaat vergroten? Dit doe ik door in een second opinion een aantal stappen te doorlopen:

  1. Beoordeling van de rekenkundige juistheid van het grondexploitatiemodel
  2. Beoordeling van de volledigheid van grondexploitatie
  3. Beoordeling van de parameters (rente, kosten- en opbrengstenstijging)
  4. Beoordeling van de juistheid en volledigheid van de kosten en het bepalen van een bandbreedte waar deze tussen zullen bewegen
  5. Beoordeling van de juistheid en volledigheid van de opbrengsten en het bepalen van een bandbreedte waar deze tussen zullen bewegen
  6. Op basis van gesprekken met de projectmanager, de planeconoom en onze kennis en ervaring het beoordelen van het risicoprofiel van het project
  7. Op basis van stappen 1 t/m 6 bepalen van het meest waarschijnlijke resultaat en een bandbreedte waarbinnen dit resultaat zal uitkomen
  8. Toets of de governance rondom het project toereikend is om het projectresultaat te behalen en verrassingen te voorkomen

  Lees hier meer over het Financieel management van gebiedsontwikkeling.
  Download onze aanpak

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen