Gebiedsontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Gebiedsontwikkeling

Gregor Heemskerk

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

07-03-2016
reageer
Gregor Heemskerk

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Onder leiding van kwartiermaker Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde wordt de campus ontwikkeld.

Ruimtelijke ontwikkeling Publiek-Private Samenwerking Projectmanagement
Helmuth Stoop

Succesvol als project- of programmamanager; ga bier drinken!

08-07-2015
reageer
Helmuth Stoop

Ik hoorde ooit een programmanager van een groot gebiedsontwikkelingsprogramma zichzelf kwalificeren als ‘ik ben als programmamanager vooral het hoofd borrels en babbels’. Ze duidde hiermee op het feit dat het in het opbouwen van een programma vaak gaat over bewegen op een speelveld van belanghebbers waarbij het gaat om verbindingen leggen en bruggen slaan tussen stakeholders in een informele setting. De informele setting helpt om ongedwongen tot mooie ideeën te komen en energie te laten ontstaan. Zonder goed idee en energie geen geslaagd project of programma.

Gemeenten Provincies en regio's Programmamanagement
André Schaminée

Help: de burger participeert!

07-02-2014
reageer
André Schaminée

Participatiesamenleving, doe-democratie, burgerkracht, de uitnodigende overheid. Het handboek soldaat van de ambtenaar wordt regelmatig aangevuld met nieuwe denkmodellen en wensconcepten - helaas zonder toolkit. Samen met de burger ontwerpen en beslissen: in de praktijk van alledag blijkt het vaak nog lastig. In het NRC werd naar aanleiding van het eerste VNG jaarbericht Rob Van Gijzel (burgemeester van Eindhoven) geciteerd: „Wij als overheid zeggen wel ‘de burger centraal’, maar dan bedoelen we nog al te vaak dat wij de burger centraal willen stellen, dat wij de burger de kans moeten geven aan zet te zijn. Als de burger dat zelf, ongevraagd, gewoon doet, hebben we daar vaak nog geen goede reactie op.”

Gemeenten Woningcorporaties Provincies en regio's Samenwerken Verandermanagement
Abonneren op Gebiedsontwikkeling