Rijkswaterstaat Een sluitende business case voor verantwoord hergebruik van geleiderails

Rijkswaterstaat heeft als doel om in 2030 circulair te werken. Dit betekent dat zij willen werken met zo min mogelijk primaire grondstoffen en zonder uiteindelijk afval te produceren. Het circulair maken van geleiderails (vangrails) is één van de manieren om dit doel te bereiken. Maar wat betekent dit voor de organisatie? En hoe kun je marktpartijen hier het beste bij betrekken? TwynstraGudde is gevraagd om het proces te begeleiden, alle belangen af te wegen en hierin te adviseren.

Het doel om in 2030 volledig circulair te werken met geleiderails is ambitieus. Rijkswaterstaat moet dan aantoonbare milieuwinst behalen, terwijl de veiligheid voor weggebruikers tegelijkertijd voorop moet blijven staan. Dit vraagt voor marktpartijen en Rijkswaterstaat om een andere kijk op het gebruik van materialen. Door gezamenlijk te werken aan een sluitende business case voor alle partijen, kan de verduurzaming van geleiderails worden gerealiseerd.

Samen naar verantwoord hergebruik van geleiderails

Om te onderzoeken of het circulair maken van geleiderails haalbaar is, moeten cruciale vragen beantwoord worden. Wat zijn bijvoorbeeld de kosten per processtap? Welke milieuaspecten zijn van toepassing bij direct hergebruik van geleiderails? En met welke regelgeving moet rekening gehouden worden?
Deze vragen hebben betrekking op alle partijen, die een rol hebben in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van geleiderails. Om verantwoord hergebruik van geleiderails te realiseren, werken Rijkswaterstaat en de marktpartijen in een verkenning gezamenlijk aan het beantwoorden van deze vragen. De rol van TwynstraGudde als onafhankelijk procesbegeleider zorgt ervoor dat alle belangen worden afgewogen en iedereen vanuit zijn eigen expertise kan bijdragen.

Een sluitende business case

Het gezamenlijke doel is om te onderzoeken of een sluitende business case mogelijk is, die voor zowel Rijkswaterstaat als de marktpartijen interessant is. De business case moet voor de marktpartijen leiden tot een haalbaar verdienmodel. Voor Rijkswaterstaat moet er voldoende aantoonbare milieuwinst te behalen zijn. Hiervoor wordt het Business Model Canvas ingezet, waarin milieuvoordelen, kosten, kwaliteit, veiligheid en marktaspecten in balans worden gebracht.

Bijdragen aan een circulaire economie

Het eindrapport bevat een advies voor een sluitende business case voor alle partijen, waarmee het verantwoord hergebruik van geleiderails in de praktijk kan worden gebracht. Met een concreet stappenplan kunnen Rijkswaterstaat en de marktpartijen de aanpak implementeren en zo bijdragen aan een circulaire economie.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft veel ervaring met verandervraagstukken en de samenwerking tussen markt en opdrachtgever. Als onafhankelijk procesbegeleider werken we vanuit de inhoud en sturen we op voortgang, structuur en samenwerking. Door met alle partijen in gesprek te gaan, belangen af te wegen en modellen toe te passen, komen we in korte tijd tot een advies voor een sluitende business case. Daarnaast hebben adviseurs van TwynstraGudde een hart voor verduurzaming en is er een intrinsieke motivatie om het verschil te maken.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.