Programmamanagement Samenwerken aan een gemeenschappelijk programmadoel

In een programma draait het om samenwerking: tussen mensen van je eigen organisatie en met mensen in andere organisaties. Wij helpen die samenwerking tot stand te brengen.

In een programma draait het om samenwerking: tussen mensen van je eigen organisatie en met mensen in andere organisaties. Wij helpen die samenwerking tot stand te brengen.

Transparantie en onderling vertrouwen

Een goede samenwerking begint met transparantie en onderling vertrouwen. Alle betrokkenen moeten een gemeenschappelijk perspectief voor ogen hebben. Als men daarover eensgezind is, kan iedereen toegevoegde waarde leveren.

Belangen verbinden

Soms lopen de belangen tussen de partners in een samenwerking ver uiteen. Soms zijn er dubbele agenda’s. De vraag is: wat betekent samenwerking in een programmaorganisatie voor ieders rol? Wat kom je halen en wat moet je daarvoor brengen? Het is de kunst van een goede programmamanager om belangen en vakgebieden te verbinden. Er is ruimte nodig om samen te blijven ontwikkelen, schaven en vernieuwen. Dat is een proces waar tijd en oprechte aandacht voor nodig zijn.

Zorgvuldigheid en tempo

Wij helpen je in dit gevoelige proces. Dat doen we zorgvuldig, maar doortastend. Met een omgevingsscan zetten we stakeholders, issues en belangen naast zetten. We kijken naar de verhoudingen tussen de mensen die een samenwerking aangaan. Wat zijn ieders verwachtingen ten opzichte van de anderen? Met social design openen we nieuwe perspectieven. Als de basis is gelegd, geven we de samenwerking concreet vorm met rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook zorgen we voor een communicatiestrategie.

Teambuilding

De teams die de uitvoering van het programma voor hun rekening nemen, helpen we op gang. We doen individuele assessments en teamassessments en we begeleiden teamvorming. Ook bieden we trainingen aan op het gebied van conflicthantering, communicatiestijlen en beïnvloeding. Hiermee zorgen we dat mensen prettig met elkaar samenwerken en tot goede resultaten komen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.