Provincie Overijssel Escape Room verbindt inwoners aan de democratie

De provincie Overijssel wil inwoners op een nieuwe manier betrekken bij democratie en geschiedenis. TwynstraGudde ontwikkelde daarvoor een Escape Room. Plaats van handeling: de Oude Statenzaal in Zwolle. Lukt het jou te ontsnappen?

Escape Rooms zijn een rage. Voor menig vrijgezellenfeestje of teamuitje wordt hier tegenwoordig gebruik van gemaakt. Het is een spel waarin een groep deelnemers wordt opgesloten in een ruimte met als doel om te ontsnappen. Door opdrachten uit te voeren kom je steeds verder in het spel. Kritische succesfactoren zijn kennis, slimheid en samenwerking.

Winnaar landelijke prijs

TwynstraGudde-adviseur Pim Meijer vertaalde het concept van de Escape Room naar een spelvorm om jongeren bij de politiek te betrekken. Hij won er in 2017 een landelijke prijsvraag mee die was uitgeschreven door het ministerie van BZK. In de gemeente Amersfoort is het spel op 20 maart 2018, de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, in de vorm van een pilot uitgetest. Jongeren lieten zich opsluiten in de raadzaal. Door opdrachten uit te voeren waarvoor ook de gemeenteraad zich gesteld ziet, konden ze ontsnappen.

De vraag in Overijssel

Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten vroeg de provincie Overijssel ons het concept om te vormen naar een spel dat inwoners betrekt bij de democratie en geschiedenis van Overijssel.

De opzet van het spel

In het spel hebben we belangrijke en aansprekende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Overijssel vertaald naar opdrachten. Deelnemers zijn een uur lang de baas van de provincie op verschillende momenten in de geschiedenis. De – waargebeurde – bestuurlijke vraagstukken moeten zodanig worden opgelost dat de tevredenheid van de inwoners stijgt. Bij ieder goed antwoord zien de deelnemers de tevredenheidsmeter oplopen. In het spel maken de deelnemers onder andere gebruik van een app en van bestaande elementen uit de oude Statenzaal zelf. De opdrachten en het spelniveau zijn tussentijds getoetst en na realisatie getest met Overijsselse jongeren. De reacties waren zeer enthousiast.

'Ik verwacht dat de aanpak een voorbeeld is voor de mensen in ons team. Ben er van overtuigd dat dit gaat werken en dat we iets heel moois in handen hebben dat bijdraagt aan onze bredere doelstelling van het betrekken van mensen bij democratie en bestuur.'

Eigenaarschap van de betrokkenen

Het spel is in co-creatie met betrokkenen met uiteenlopende expertises tot stand gekomen; van de archivaris tot aan de AV-specialisten en vormgevers. De Statenleden die de motie hebben ingediend, zijn meegenomen tijdens de ontwikkelfase en ook de Commissaris van de Koning heeft in de testfase meegewerkt. Alle betrokkenen hebben hierdoor niet alleen het spel zien groeien, maar voelden zich ook eigenaar van proces en resultaat.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Met deze Escape Room beschikt de provincie over een innovatief instrument om inwoners laagdrempelig en op een nieuwe manier te betrekken bij democratie en geschiedenis.

De Escape Room één van de 99 interventies die uitgelicht wordt in Het Groot Interventieboek

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.