Blog | Page 12 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Joost Meijer

Kies voor hout, red het woud! Hoe hout bijdraagt aan een circulaire economie

27-03-2019
reageer
Joost Meijer

Duurzaamheid is een hot en tegelijkertijd ingewikkeld topic. In een doolhof van informatieoverschot en vastgeroeste vooroordelen, is de meest duurzame keuze niet zo makkelijk te vinden. Zo speelt ook in de grond-, weg- en waterbouw de prangende vraag: wat is nu duurzamer - een brug van kunststof, hout, staal of beton? Weet jij het antwoord? In dit blog kom je erachter en doorbreken we een aantal stigma’s over een van de meest duurzame materialen voor de grond-, weg- en waterbouw.

Stijn van Diemen

Strategic Design Thinking 1: andere invalshoeken.

27-03-2019
reageer
Stijn van Diemen

Strategie kan op vele wijzen worden gevormd. Afhankelijk van het vraagstuk, de context, de aard van de organisatie, de cultuur, het mandaat en het moment, wordt gekozen voor een benaderingswijze die passend is en waarvan resultaat te verwachten is. Vanuit mijn expertise in design thinking zie ik daarbij een constellatie met drie invalshoeken voor de vorming van strategie.

Strategievorming
Rudy Kor

10 Tips voor het invoeren en volhouden van zelfsturing

26-03-2019
reageer
Rudy Kor

Hier en daar hoor en lees je dat zelfsturing of zelforganisatie op z'n retour is. Nu hebben wel geleerd dat wat goed gaat geen aandacht krijgt, en wat tegenvalt of uitzonderlijk is aandacht krijgt. Zo ook in die gevallen waar men, geheel of gedeeltelijk, deze organisatievorm bij het oud vuil heeft gezet. Maar daarmee wordt geen recht gedaan aan al die organisaties waar het wel goed functioneert.

Projectmanagement
Arjan Loesink

De Omgevingswet: kansen en uitdagingen voor de nieuwe waterschapsbestuurder

21-03-2019
reageer
Arjan Loesink

Op 20 maart is gestemd voor de nieuwe waterschapsbesturen. Een van de grootste uitdagingen waar deze nieuwe waterschapsbesturen mee aan de slag moeten is de Omgevingswet, die in deze bestuursperiode (2021) in werking treedt. Waterschappen zijn al druk bezig met het implementeren van de wet en het voorbereiden van de ambtelijke organisatie. De veranderopgave blijft echter niet beperkt tot de ambtelijke organisatie en is ook bestuurlijk van aard. Maar wat vraagt de komst van de Omgevingswet echt van de waterschapsbestuurder?

Water