Veranderkunde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Veranderkunde

Koen van Bezu

Artikelen Omgevingswet in vakblad Water Governance: bestuurlijke veranderopgave en tweebenigheid

13-04-2018
reageer
Koen van Bezu

Het blad Water Governance heeft recent een thema-editie gewijd aan de Omgevingswet. Onze adviseurs waren gastauteur en hebben een tweetal artikelen mogen schrijven; over de bestuurlijke veranderopgave voor waterschapsbestuurders en over de tweebenige waterschapper.

Water Verandermanagement Organisatieontwikkeling Strategievorming
Dorine Wesel

Vlekkeloze reorganisatie servicemanagement Rijkswaterstaat

15-05-2013
reageer
Dorine Wesel

Rijkswaterstaat (RWS) bestaat uit regionale en landelijke diensten die elk een eigen automatiseringsafdeling kennen voor hun ICT. Zij wil meer standaardisatie en een verbetering van de dienstverlening. Uitbesteding aan een marktpartij moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Rijksoverheid ICT Verandermanagement
Dorine Wesel

ICT-manager van de toekomst laat zich niet in het verdomhoekje drukken

15-05-2013
reageer
Dorine Wesel

Het blijft tobben met ICT-projecten, ze kosten handenvol geld, mislukken vaak, zijn te laat klaar, overschrijden budgetten. Het went maar niet. Waarom kan dat niet anders? Dus hoe verbeteren we prestaties in ICT-afdeling door ander, effectiever, gedrag van de ICT-manager?

Verandermanagement ICT
Abonneren op Veranderkunde