Vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Vastgoed

Steffen Chang

Huisvestings- en facilitaire kengetallen 2019

26-02-2019
reageer
Steffen Chang

Nieuwsitems over prijsstijgingen in de bouw zijn niet meer op één hand te tellen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Wat kost nou een kantoorpand of ziekenhuis? Niemand ontkomt aan duurzaamheid, maar wanneer en tegen welke investering? Of hoeveel is men jaarlijks kwijt aan facilitaire kosten? De kostenflyer van Twynstra Gudde helpt u op weg.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Cure Aanbesteden en contracteren Projectmanagement Huisvestingsadvies
Alexander Blankestijn

Marktontwikkelingen in de bouw

19-02-2019
reageer
Alexander Blankestijn

De afgelopen jaren zijn de nieuwsitems over mislukte aanbestedingen niet meer op één hand te tellen. Daarbij wordt steevast verwezen naar de overspannen marktontwikkeling in de bouw. Hoe zit het nou eigenlijk met deze marktontwikkelingen?

Huisvesting en vastgoed Aanbesteden en contracteren Projectmanagement
Wicher Schönau

Vastgoed met een doel: de relevantie van de vastgoedonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor gemeenten

16-11-2017
reageer
Wicher Schönau

Op 16 november 2017 vond de conferentie Toekomst publiek vastgoed plaats, georganiseerd door de Algemene Rekenkamer. Tijdens dit congres onderzocht Wicher F. Schönau (Twynstra Gudde) de relevantie van de onderzoeken van Algemene Rekenkamer over vastgoed voor lokale overheden. Onderstaand zijn bijdrage.

Gemeenten

Balans binnen het vastgoedmanagementsysteem zorgt voor sturing

17-10-2017
reageer

In oktober 2016 verscheen het eerste deel van het Algemeen Rekenkameronderzoek naar het vastgoed van universiteiten. Daarnaast verscheen in het voorjaar van 2016 ook het themaonderzoek Huisvesting in mbo, hbo en wo van de Onderwijsinspectie. Vastgoed binnen onderwijsinstellingen zorgt na een aantal bouwfraudes voor veel politieke aandacht. Het themaonderzoek benoemt dat huisvesting nooit een doel op zich mag zijn of een middel in de concurrentiestrijd om de student. Het rekenkameronderzoek stelt dat inzicht in de risico’s van de vele vastgoedplannen mist, waardoor ad hoc sturing plaatsvindt en daarmee keuzes worden gemaakt die niet bijdragen aan de vastgestelde organisatiedoelen.

Huisvesting en vastgoed Onderwijs Assetmanagement Facility management Projectmanagement Projectbeheersing Strategievorming Risicomanagement Organisatieontwikkeling Aanbesteden en contracteren
Bote Scholtens

Vastgoed as a service

25-10-2017
reageer
Bote Scholtens

In de vastgoedsector is een nieuw fenomeen in opkomst: Vastgoed as a service. Als deze ontwikkeling doorzet, veranderen de traditionele rollen in de sector, van vastgoedeigenaren tot facility managers. Is deze ontwikkeling de toekomst en zet deze de markt op z’n kop?

Huisvesting en vastgoed Facility management
Sjoerd Memelink

Oplossing(en) voor de leegstand van kantoren

09-04-2015
reageer
Sjoerd Memelink

Overheden en marktpartijen hebben deze zomer een convenant ondertekend om de kantorenleegstand te bestrijden. Eensgezind slaan de partijen de handen in één om de leegstand aan te pakken, zo geven ze aan. Maar wat zijn nu écht de oplossingen voor de leegstand? Transformatie, herontwikkeling, herbestemming, revitalisatie, renovatie en verduurzaming, talloze termen worden door elkaar gebruikt. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Wicher Schönau

Gemeentelijke vastgoedbedrijven: voorbeeld van rendementsdenken?

10-03-2015
reageer
Wicher Schönau

Rendementsdenken is hard op weg het woord van het jaar te worden. Na de bezetting van het Maagdenhuis weten politici niet hoe snel ze deze term moeten verwijzen naar een verleden, waarin kille bureaucraten aan het roer zaten. We vergeten alleen dat juist de huidige bestuurders er (mede) zitten om de overheidsfinanciën op orde te brengen, en voor hen het ‘meten’ van prestaties vanzelfsprekend beleid is.

Huisvesting en vastgoed
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoed? Maak keuzes

28-07-2014
reageer
Wicher Schönau

De interesse voor gemeentelijk vastgoed is sterk toegenomen. Leegstand op de vastgoedmarkt zorgt ervoor dat gemeenteraden ook de risico’s van het eigen bezit willen weten. Enige tijd geleden hebben de rekenkamercommissies van Eindhoven en Enschede rapporten gepubliceerd over het gevoerde vastgoedbeleid. Die rapporten laten zien dat duidelijke keuzes noodzakelijk zijn voor zinvol rekenkameronderzoek naar vastgoed.

Gemeenten Huisvesting en vastgoed Evaluaties en onderzoek
Alexander Blankestijn

Wat kost een kantoor?

11-04-2014
reageer
Alexander Blankestijn

Twynstra Gudde heeft nieuwe cijfers gepresenteerd die inzicht geven in de kosten van huisvesting en facility management, in relatie tot de gewenste kwaliteit. Tevens geven de cijfers inzicht in het gebruik van kantoren en ziekenhuizen. Hierover verscheen een artikel van Steffen Chang en Alexander Blankestijn van Twynstra Gudde in de april-uitgave van Facto Magazine met als thema Vastgoed & Huisvesting.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Cure Aanbesteden en contracteren Projectmanagement Facility management
Wicher Schönau

Samen tegen de stroom in

31-01-2014
reageer
Wicher Schönau

Er dreigt zo’n 20 miljoen vierkante meter leegstand van maatschappelijk vastgoed. Als grootste eigenaren van bibliotheken, buurthuizen en sportcomplexen lopen gemeenten daarbij de meeste risico’s. Regionale samenwerking helpt.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Samenwerken
Abonneren op Vastgoed