Innovatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Innovatie

Michiel Cappendijk

Van Robocop naar Roboplant

19-10-2018
reageer
Michiel Cappendijk

De tuinbouwsector claimt al jaren dat bloemen en planten in de zorg, op kantoor, of in de klas positief bijdragen aan onze gezondheid, ons welbevinden en ons concentratievermogen. Divers wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit zelfs. Desondanks is het aantal ziekenhuizen of scholen dat bloemen en planten in zetten om deze positieve effecten te bereiken op één hand te tellen. Bloemen en planten zouden te bewerkelijk en te duur zijn, of te veel risico’s opleveren voor ernstig zieke patiënten en ouderen. In dit blog doe ik een suggestie hoe het positieve effect van bloemen en planten toch toegepast kan worden.

Ruimtelijke ontwikkeling Provincies en regio's Programmamanagement
Simone Wevers

Blog 6 - Hoe ziet de procedure eruit? (IV)

11-05-2017
reageer
Simone Wevers

Als de ontwikkelfase succesvol wordt afgerond, kunt u doorgaan naar de commerciële fase. In deze laatste fase vindt uitrol plaats van het ontwikkelde product.

Aanbesteden en contracteren
Ruud Schrauwen

Blog 5 - Hoe ziet de procedure eruit? (III)

11-05-2017
reageer
Ruud Schrauwen

Na gunning (het resultaat van de vorige fase) start de ontwikkelfase, waarin de innovatieve oplossing wordt ontwikkeld. Bijzonder aan deze fase is de intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Gezien de onzekere uitkomst van het traject (er is immers geen garantie op een succesvolle innovatie) bent u als opdrachtgever gebaat bij een opdrachtnemer die met u meedenkt.

Aanbesteden en contracteren
Simone Wevers

Blog 4 - Hoe ziet de procedure eruit? (II)

11-05-2017
reageer
Simone Wevers

De vorige fase bent u geëindigd met de aanbestedingsstukken. In de nu volgende fase start de marktbenadering. Deze lijkt nog het meest op de bestaande mededingingsprocedure met onderhandeling. In deze procedure mogen alle geïnteresseerde partijen naar aanleiding van een aankondiging een verzoek doen tot deelneming. De aanbestedende dienst selecteert hieruit de partijen die een eerste inschrijving mogen indienen. De geselecteerde partijen helpen u in deze fase bij het verder ontwikkelen en aanscherpen van de vraag, waarbij door middel van onderhandelingen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt. Een belangrijk kenmerk van het innovatiepartnerschap is dat u bij na gunning kunt verdergaan met meer dan één opdrachtnemer.

Aanbesteden en contracteren
Ruud Schrauwen

Blog 3 - Hoe ziet de procedure eruit?

11-05-2017
reageer
Ruud Schrauwen

Het innovatiepartnerschap is een nieuwe aanbestedingsprocedure in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (in werking getreden per 1 juli 2016), bedoeld voor het in samenwerking met de markt ontwikkelen van producten, werken of diensten die nog niet bestaan of die nog een aanmerkelijke verbetering behoeven. Vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen zijn binnen de GWW-sector niet nieuw; denk aan energie-opwekkende wegen, intelligente verkeersmanagementsystemen of duurzamere dijken.

Aanbesteden en contracteren
Simone Wevers

Blog 2 - Wanneer zet u het innovatiepartnerschap in?

24-04-2017
reageer
Simone Wevers

Het innovatiepartnerschap is een nieuwe aanbestedingsprocedure in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (in werking getreden per 1 juli 2016), bedoeld voor het in samenwerking met de markt ontwikkelen van producten, werken of diensten die nog niet bestaan of die nog een aanmerkelijke verbetering behoeven. Vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen zijn binnen de GWW-sector niet nieuw; denk aan energie-opwekkende wegen, intelligente verkeersmanagementsystemen of duurzamere dijken.

Aanbesteden en contracteren
Ruud Schrauwen

Blog 1 - Wat is het innovatiepartnerschap?

10-04-2017
reageer
Ruud Schrauwen

Het innovatiepartnerschap is een nieuwe aanbestedingsprocedure in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (in werking getreden per 1 juli 2016), bedoeld voor het in samenwerking met de markt ontwikkelen van producten, werken of diensten die nog niet bestaan of die nog een aanmerkelijke verbetering behoeven. Vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen zijn binnen de GWW-sector niet nieuw; denk aan energie-opwekkende wegen, intelligente verkeersmanagementsystemen of duurzamere dijken.

Aanbesteden en contracteren
Gregor Heemskerk

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

07-03-2016
reageer
Gregor Heemskerk

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Onder leiding van kwartiermaker Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde wordt de campus ontwikkeld.

Ruimtelijke ontwikkeling Publiek-Private Samenwerking Projectmanagement
Pieter Arends

Innovatie in mobiliteit: rol voor gebruikers en stakeholders

26-06-2015
reageer
Pieter Arends

Innovatie in Mobiliteit was het thema van een van de workshop van Twynstra Gudde samen met The Bridge op de Landelijke Omgevingsmanagement Dag op 18 juni 2015. De dynamiek in de wereld van ruimtelijke en infrastructuurprojecten is groot; elke dag verschijnen er in de media berichten over ‘connected mobility’, zelfrijdende auto’s, de deeleconomie en de daaraan gekoppelde afname van autobezit onder jongeren.

Mobiliteit en infrastructuur Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Strategisch omgevingsmanagement Samenwerken Strategievorming
Bram van Vliet

Tweebenige overheid: spagaat tussen innovatie en efficiëntie

02-04-2015
reageer
Bram van Vliet

Steeds meer publieke managers geven aan dat zij in een spagaat zitten: zij moeten tegelijkertijd innovatief en efficiënt zijn en dat levert spanning op. Van publieke managers wordt gevraagd om te organiseren in netwerken, te doen aan zelfsturing en te improviseren, en tegelijkertijd werken zij in een bureaucratische organisatie die stuurt op basis van command en control en vraagt om voorspelbaar handelen.

Gemeenten Provincies en regio's Rijksoverheid Organisatieontwikkeling
Abonneren op Innovatie