Huisvesting | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Huisvesting

Steffen Chang

Huisvestings- en facilitaire kengetallen 2019

26-02-2019
reageer
Steffen Chang

Nieuwsitems over prijsstijgingen in de bouw zijn niet meer op één hand te tellen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Wat kost nou een kantoorpand of ziekenhuis? Niemand ontkomt aan duurzaamheid, maar wanneer en tegen welke investering? Of hoeveel is men jaarlijks kwijt aan facilitaire kosten? De kostenflyer van Twynstra Gudde helpt u op weg.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Cure Aanbesteden en contracteren Projectmanagement Huisvestingsadvies
Alexander Blankestijn

Marktontwikkelingen in de bouw

19-02-2019
reageer
Alexander Blankestijn

De afgelopen jaren zijn de nieuwsitems over mislukte aanbestedingen niet meer op één hand te tellen. Daarbij wordt steevast verwezen naar de overspannen marktontwikkeling in de bouw. Hoe zit het nou eigenlijk met deze marktontwikkelingen?

Huisvesting en vastgoed Aanbesteden en contracteren Projectmanagement
Sjoerd Memelink

Een passend Programma van Eisen - de succesfactoren

01-05-2015
reageer
Sjoerd Memelink

In de definitiefase van een bouwtraject worden de eisen gedefinieerd in een Programma van Eisen. Tot op heden zijn Programma’s van Eisen vaak geschreven op basis van traditionele aanbestedingen. De komst van geïntegreerde contractvormen vraagt, omdat een aantal fundamentele onderwerpen in de traditionele programma’s niet aan bod komen, om andere Programma’s van Eisen. Daarnaast vragen de nieuwe contractvormen om een ander type document. Een document dat meer ruimte laat aan experts die later in het bouwproces betrokken worden.

Huisvesting en vastgoed Aanbesteden en contracteren Projectmanagement
Sjoerd Memelink

Revival herontwikkeling vastgoed: waardecreatie voor de toekomst

09-04-2015
reageer
Sjoerd Memelink

De vastgoedmarkt zucht onder de groeiende leegstand. Nieuwbouw wordt maatschappelijk meer en meer een taboe. Gemeentes wapen zich met maatregelen om nieuwbouw te beperken, beleggers vrezen grote afwaarderingen en ontwikkelaars en adviseurs kiezen positie. Er is sprake van een heuse revival van herontwikkeling.

Huisvesting en vastgoed Facility management Strategievorming
Alexander Blankestijn

Wat kost een kantoor?

11-04-2014
reageer
Alexander Blankestijn

Twynstra Gudde heeft nieuwe cijfers gepresenteerd die inzicht geven in de kosten van huisvesting en facility management, in relatie tot de gewenste kwaliteit. Tevens geven de cijfers inzicht in het gebruik van kantoren en ziekenhuizen. Hierover verscheen een artikel van Steffen Chang en Alexander Blankestijn van Twynstra Gudde in de april-uitgave van Facto Magazine met als thema Vastgoed & Huisvesting.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Cure Aanbesteden en contracteren Projectmanagement Facility management
Mark Feijt

Twynstra Gudde medeoprichter Corporate Real Estate Federatie

11-11-2013
reageer
Mark Feijt

Twynstra Gudde heeft samen met vier andere vooraanstaande adviesorganisaties op het gebied van public & corporate real estate de Corporate Real Estate Federatie (CREF) opgericht. Deze nieuwe onafhankelijke federatie wil organisaties en instellingen informeren over corporate vastgoed en aanverwante onderwerpen. CREF heeft de ambitie op termijn uit te groeien tot een vooraanstaand, onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van het vakgebied en bevordering van de professionaliteit van corporate real estate in Nederland.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Financiële dienstverlening Industrie Aanbesteden en contracteren

Zorgvastgoed vraagt nu ook om succesvol afstoten

28-10-2013
reageer

Door het overhevelen van een groot aantal zorgindicaties naar de WMO (decentralisatie naar de gemeente) verdwijnt –voor nieuwe cliënten- het recht op verblijf. Zij blijven straks thuis wonen. Dit betekent dat op den duur ook de behoefte aan verblijfsplaatsen afneemt. Het is nu de uitdaging voor een zorginstelling om met zo min mogelijk schade van de huidige portefeuille over te gaan naar de gewenste toekomstige portefeuille.

Care
Iljan van Hardevelt

Programma van Eisen en aanbestedingsstrategie Sportlaan Lisse

10-10-2013
reageer
Iljan van Hardevelt

In het gebied Sportlaan in Lisse bevonden zich een zwembad, sporthal en middelbare school die dringend aan vernieuwing toe waren. De gemeente Lisse vroeg Twynstra Gudde om ondersteuning gedurende het proces van ideevorming via haalbaarheidsstudies tot en met de aanbesteding van de totale gebiedsontwikkeling.

Huisvesting en vastgoed Projectmanagement
Dolf Scholte

Renovatie faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft

16-07-2013
reageer
Dolf Scholte

In 2012 heeft Twynstra Gudde in opdracht van de TU Delft het projectmanagement gevoerd over de totaalrenovatie van het hoofdgebouw van de faculteit CiTG. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het faciliteren van activiteitgerelateerd werken, verduurzamen van het gebouw en optimaliseren van het ruimtegebruik.

Onderwijs Huisvesting en vastgoed Projectmanagement
Iljan van Hardevelt

Projectcoaching op het nieuwe werken en het nieuwe behandelen

16-07-2013
reageer
Iljan van Hardevelt

In 2011 en 2012 heeft Twynstra Gudde GGz Centraal Fornhese ondersteund in de realisatie van een nieuwe werkomgeving. GGz Centraal behandelt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen op een manier die past bij de huidige samenleving. Daarom is een omgeving gerealiseerd die meer openheid en flexibiliteit biedt.

Huisvesting en vastgoed Projectmanagement
Abonneren op Huisvesting