Blog NEN 8021: Gebruiksprestatie toepasbaar gemaakt voor DBFMO

In een DBFMO-contract moet ook het architectonisch concept van het gebouw worden bewaakt. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ontwierp Twynstra Gudde een methode om deze kwaliteit te operationaliseren en te toetsen, gebaseerd op de nieuwe NEN 8021.

Toegevoegd door Wicher Schönau op 8 december 2017

Het Rijksvastgoedbedrijf is de eigenaar van verschillende gebouwen die door middel van een Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) overeenkomst in de markt zijn gezet. Tien jaar na de eerste DBFMO zijn meerdere gebouwen in beheer, van zowel het Rijksvastgoedbedrijf als de verschillende concerndienstverleners. Om te leren van de eerste generatie DBFMO-overeenkomsten is Twynstra Gudde gevraagd het Rijksvastgoedbedrijf te ondersteunen. De belangrijkste vraag hierbij was: hoe wordt voldoende gewaarborgd dat de architectonische kwaliteit van het gebouw in stand wordt gehouden?

Van NEN 8021 naar architectonische kwaliteit

Sinds 2014 bestaat er een nieuwe methodiek voor de waardering van de gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen. Hiermee kunnen de wensen van gebruikers vergeleken worden met de prestaties van gebouwen. Deze zijn gerangschikt naar key prestatie indicatoren (KPI’s):

  • Bereikbaarheid
  • Comfort
  • Duurzaamheid
  • Flexibiliteit
  • Ruimtegebruik
  • Representativiteit
  • Veiligheid
  • Voorzieningen.

In een DBFMO-overeenkomst tussen de gebouweigenaar en het consortium zijn de belangrijkste aspecten van huisvesting (zoals binnenconditie, luchtverversing) en diensten (zoals alarmopvolging, vergunningen, onderhoudsconditie en schoonmaak) geregeld. In principe levert de opdrachtnemer hiervoor periodiek verschillende testen aan.

Over de methode waarop de architectonische kwaliteit van het gebouw getoetst zou worden, was aanvankelijk onvoldoende vastgelegd. Daarvoor bleek de NEN 8021 uitkomst te bieden.

'Een gebouw vormt zich over de tijd naar de eisen van haar gebruikers. Wijzigingen zoals verbouwingen zijn daarom onontkoombaar. '

Omgaan met wijzigingen

Geslaagde architectuur is gebaseerd op een volledig en uitgedacht architectonisch concept. Vertaald naar een concreet gebouw komt dit uitdrukking in bijvoorbeeld de wijze van daglichttoetreding, de functionaliteit en het afwerkingsniveau. Door bij oplevering van het gebouw een nulmeting te doen, kan in een later stadium worden gecontroleerd hoe het architectonisch concept zich heeft ontwikkeld sinds de oplevering. Een gebouw vormt zich namelijk over de tijd naar de eisen van haar gebruikers. Wijzigingen zoals verbouwingen zijn daarom onontkoombaar.

Om die reden is de toets van het architectonisch concept uiteindelijk opgenomen in het protocol van wijzigingen. Dit maakt dat bij aanpassing van het gebouw altijd wordt stilgestaan bij het oorspronkelijke idee van de architect, maar ook objectieve criteria voor toetsing beschikbaar zijn. Zodoende kan het gebouw meebewegen met de tijd, terwijl het algehele architectonische concept (in al haar facetten) bewaakt wordt.

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.