Gemeentelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Gemeentelijk vastgoed

Wicher Schönau

Investeren in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

01-09-2018
reageer
Wicher Schönau

De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is niet langer een vrijblijvende ambitie. Alle gemeenten zullen namelijk de komende vier jaar fors moeten investeren in verduurzaming, en voor het eigen vastgoed een Routekaart moeten opstellen. Wij geven vier aandachtspunten om duurzame ambities om te zetten in actie.

Huisvesting en vastgoed
Wicher Schönau

Onderwijsvastgoed: maak stappen met informatiemanagement

23-01-2018
reageer
Wicher Schönau

Onderwijsinstellingen worden zich steeds meer bewust van de voordelen van een goede vastgoedinformatievoorziening voor hun gebouwen. Dan valt er beter te sturen en kan het werk efficiënter worden uitgevoerd. Desondanks zijn er nog vele stappen te zetten.

Gemeenten Onderwijs
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer

02-11-2017
reageer
Wicher Schönau

Meer inzicht in de staat van het gemeentelijk vastgoedbeheer, dat was de ambitie van de Rekenkamer Hilversum. Twynstra Gudde voerde een onderzoek uit waardoor de Rekenkamer aanbevelingen kon formuleren voor het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van gemeentelijk vastgoed.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek
Jeroen Tazelaar

Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed

24-12-2016
reageer
Jeroen Tazelaar

"Wat is een professionele vastgoedorganisatie; en hoe bereiken we die?" Steeds meer gemeenten stellen deze vraag, nu de betaalbaarheid van de eigen vastgoedportefeuille ter discussie komt te staan en vastgoed gerelateerde risico's zich openbaren. Het Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed helpt dit inzicht te verkrijgen.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoed? Maak keuzes

28-07-2014
reageer
Wicher Schönau

De interesse voor gemeentelijk vastgoed is sterk toegenomen. Leegstand op de vastgoedmarkt zorgt ervoor dat gemeenteraden ook de risico’s van het eigen bezit willen weten. Enige tijd geleden hebben de rekenkamercommissies van Eindhoven en Enschede rapporten gepubliceerd over het gevoerde vastgoedbeleid. Die rapporten laten zien dat duidelijke keuzes noodzakelijk zijn voor zinvol rekenkameronderzoek naar vastgoed.

Gemeenten Huisvesting en vastgoed Evaluaties en onderzoek
Wicher Schönau

Quickscan wet Markt en Overheid | Risico's voor gemeentelijk vastgoed

07-05-2014
reageer
Wicher Schönau

Vanaf 1 juli 2014 moet elke gemeente voldoen aan de gedragsregels van de wet Markt en Overheid. Dit betekent dat economische activiteiten die plaatsvinden in het vastgoed van gemeenten niet oneigenlijk gesubsidieerd mogen worden. Twynstra Gudde biedt een quickscan om de risico’s snel in beeld te brengen.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Wicher Schönau

Inzicht in maatschappelijk vastgoed ontbreekt volledig

22-11-2013
reageer
Wicher Schönau

In het Weekblad Facilitair van november 2013 is een artikel verschenen over maatschappelijk vastgoed. Wicher Schönau wordt hierin geïnterviewd. Bijgaand een weergave van deze publicatie.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Wicher Schönau

Financiële spanning neemt toe bij gemeentelijke vastgoedvraagstukken

09-09-2013
reageer
Wicher Schönau

Dat de gemiddelde gemeente in Nederland een omvangrijke vastgoedportefeuille bezit is geen nieuws meer. Uit een analyse van CBS-cijfers blijkt het financiële belang hiervan: zo is het Gemeentelijk Vastgoed als onderdeel van de totale activa tussen 2007 en 2011 toegenomen van 21,7% tot 25,0% van de totale balanswaarde. Daarmee vormt dit de grootste subpost van de gemeentelijke activa. Heeft vastgoedmanagement dan ook aan belang gewonnen binnen de bedrijfsvoering van een gemeente?

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Financieel management
Wicher Schönau

Onderzoek naar regionalisering in gemeentelijk vastgoed

28-08-2013
reageer
Wicher Schönau

Regionalisering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie is een optie, maar is het ook een goede optie? In samenwerking met Bouwstenen - het netwerk voor Maatschappelijk Vastgoed - voert Twynstra Gudde een onderzoek uit naar dit actuele onderwerp.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Samenwerken
Wicher Schönau

Gemeentelijk vastgoed: wat zeggen de cijfers?

10-07-2013
reageer
Wicher Schönau

Enige weken geleden verscheen op deze weblog een artikel van mijn hand over de resultaten van het onderzoek van de TU Delft. Daaruit zou blijken dat gemeenten hun vastgoedbeheer een stuk efficiënter kunnen uitvoeren. Inmiddels is de IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2012 gepresenteerd en bestaat er meer inzicht in welke prestaties gemeentelijke vastgoedorganisaties feitelijk leveren.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Abonneren op Gemeentelijk vastgoed