TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Passende huisvesting voor de zorg van morgen

  Mensen met een zorgbehoefte wonen steeds langer zelfstandig. Met nieuwe woonzorgconcepten worden de woningen en de woonomgeving hierop ingericht. De klinische capaciteit breidt niet verder uit, maar de zorgzwaarte neemt wel toe. In de curatieve sector is nieuwe huisvesting nodig om ruimte te bieden aan keuzes rondom het zorgaanbod. 

  Kortom, gebouwen moeten aan nieuwe eisen voldoen en nieuwe functies accommoderen. Bovendien is zorghuisvesting niet meer het exclusieve domein van zorginstellingen. Ook gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars zitten aan tafel. Hoe bereid je je voor op die toekomst? Waar begin je? 

  Nieuwe bruggen bouwen

  De zorg van morgen overstijgt de gebruikelijke domeinen van wonen en zorg, cure en care, welzijn en preventie. TwynstraGudde bouwt nieuwe bruggen tussen partijen: zorgorganisaties en woningcorporaties, verzekeraars en patiëntengroepen, gemeenten en ondernemers. Hoe kun je een gezamenlijke ambitie formuleren? Wat kunnen en willen de verschillende partijen daaraan bijdragen? Wij helpen organisaties om op dergelijke vragen een antwoord te vinden. Door bruggen te bouwen komen we tot nieuwe concepten voor passende huisvesting.

  Wij bouwen aan deze samenwerking in gebieds- en wijkgerichte programma’s. We begeleiden het proces van de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en geven van daaruit als project- of programmaleider vorm aan realisatie en bestendiging. 

  Wij ondersteunen opdrachtgevers met: 

  • Visievorming en strategiebepaling.
  • Inrichting en begeleiding van effectieve samenwerking. 
  • Vertaling van woonzorgvisie naar huisvestingsconcepten.
  • Ontwikkeling van businesscases, programma's van eisen.
  • Gebruikersparticipatie.

  De portefeuille voor zorgvastgoed voorbereiden op de toekomst

  De zorgtransitie heeft ingrijpende gevolgen voor de vastgoedportefeuille van zorginstellingen. Wat zijn de consequenties voor het bestaande vastgoed? Welke opties zijn er voor transformatie? Hoe ontwikkel je nieuwe plannen waarin vastgoed eenvoudig herbestemd kan worden en kapitaalvernietiging wordt voorkomen? Hoe creëer je flexibiliteit? Kortom, hoe kom je tot een toekomstbestendige vastgoedstrategie? 

  Wij adviseren en begeleiden zorgorganisaties om antwoord te geven op deze vraag. Dit doen we door te helpen bij de vertaling van strategische doelstellingen, zorgvisie en ambitie naar leidende principes en uitgangspunten voor vastgoed en huisvesting. We analyseren de huidige vastgoedportefeuille en maken scenario’s om vraag en aanbod nu en in de toekomst te laten aansluiten. 

  Kenmerkend in onze aanpak is dat we zowel de harde als de zachte kanten van dit vraagstuk borgen. Huisvesting gaat immers over mensen. Vernieuwing van zorghuisvesting moet daarom een uitkomst zijn van een verandertraject naar een nieuwe manier van zorg verlenen. Onze onderscheidende kracht ligt in onze expertise op het gebied van huisvesting en vastgoed in combinatie met doordachte veranderaanpakken binnen dynamische organisaties. 

  Wij ondersteunen opdrachtgevers met: 

  • Ontwikkeling van een strategisch vastgoedplan.
  • Vertaling van zorgvisie naar huisvestingsconcepten.
  • Implementatie van het strategisch vastgoedplan.
  • Ontwerp- en bouwmanagement.

  Duurzame huisvesting realiseren voor de zorg van morgen

  Hoe de zorg zich ook ontwikkelt, passende huisvesting zal altijd cruciaal zijn voor cliënten, patiënten én medewerkers. De gebouwde omgeving moet aantrekkelijk en comfortabel zijn, functioneel, leefbaar en veilig. Maar ook duurzaam en innovatief. We willen nu en morgen gebruik kunnen maken van nieuwe zorgconcepten en technologieën. 

  Maar hoe doe je dat financieel verantwoord? Hoe kom je tot een plan waarin de belangen van de eindgebruikers, de organisatiebelangen en de maatschappelijke belangen in balans zijn? 

  Wij begeleiden en realiseren huisvestingsambities met programma’s of projecten. In samenspraak met alle belanghebbenden en betrokkenen komen we tot een programma van eisen. Dat vertalen we in een businesscase. Vervolgens geven we begeleiding aan ontwerp, aanbesteding en projectontwikkeling.

  Wij ondersteunen opdrachtgevers met: 

  • Opzetten, begeleiden en evalueren van vastgoed- en huisvestingsprojecten. 
  • Ontwikkelen van een programma van eisen en de businesscase.
  • Ontwerpmanagement.
  • Aanbestedingsbegeleiding.
  • Vergunningsmanagement.
  • Projectmanagement en risicomanagement.

  Wonen, zorg en welzijn voor ouderenWij spraken met acht pioniers uit de praktijk over vernieuwingen op het gebied van wonen en ouderenzorg. Acht pioniers die een andere weg kozen: ouderen en professionals van zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten. Je kunt het magazine gratis downloaden.

  Onze ervaring

  TwynstraGudde is al meer dan vijftig jaar actief op het gebied van zorg en zorghuisvesting, samenwerken en strategie. We hebben alle trends en ontwikkelingen van nabij meegemaakt. Onze adviseurs werken altijd samen, maar wel vanuit hun eigen perspectief en vakgebied. Ze koppelen een brede kijk op samenwerkingskunde, project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde aan specifieke kennis van de opgaven waar jij voor staat.

   

  Ons advies gaat verder dan een plan op papier; we voelen ons ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit doen we als adviseur, project- of programmamanager of onafhankelijk procesbegeleider. We hebben op deze manier al diverse organisaties in de zorg geholpen. Waaronder UMC’s, ziekenhuizen, revalidatiezorg, instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, GGD’s, overheden, ZBO’s en kennisinstellingen.

   

  Meer weten?

  Neem vrijblijvend contact op met Ernst Brandsen of Simone Swartjes om jouw vraag verder door te spreken.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen