TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Universiteit Utrecht Strategisch vastgoedplan brengt ambities Universiteit Utrecht dichterbij

  De Universiteit Utrecht gaat voor excellent onderwijs, interdisciplinair onderzoek en wereldwijd samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. De tientallen universiteitsgebouwen moeten dat werk zo goed mogelijk ondersteunen. De Universiteit Utrecht wil de huisvestingslasten beperken tot maximaal 15 procent van de omzet.

  Met die opdracht maakte TwynstraGudde een meerjarenplan voor beheer, verbetering, nieuwbouw en afstoten van vastgoed: een derde van de kantoren, labs en onderwijsruimten worden afgestoten maar tegelijkertijd wordt er tot 2035 ruim een miljard geïnvesteerd in efficiëntere en duurzamere gebouwen. 

  Tientallen gebouwen, 300.000 m2 bvo

  Het vastgoed van de Universiteit Utrecht bestaat uit tientallen gebouwen met in totaal circa 300.000 m2 bvo verspreid over drie campussen in de Domstad. De kwaliteit van het vastgoed loopt uiteen en laat ruimte voor verbetering. Maar waar begin je? Welke investeringen zijn nu en op termijn nodig om de strategische doelstellingen van de universiteit zo goed mogelijk te ondersteunen? Hoe kun je het maximale doen binnen de vastgestelde kwalitatieve en financiële kaders?

  Analyse van behoeften en gebouwen

  TwynstraGudde heeft de Universiteit Utrecht geholpen een strategisch huisvestingsplan op te stellen. Daarvoor hebben we eerst gekeken naar de prognose van de ruimtebehoefte per faculteit en opleiding. Daar hebben we een analyse van de gebouwen en de campussen naast gelegd, inclusief de financiële eigenschappen van de vastgoedportefeuille. We hebben gekeken wat er nodig is om de gebouwen te laten voldoen aan de eisen die het werk van de universiteit nu en in de toekomst stelt. Anderzijds hebben we gekeken naar efficiënt gebruik van vastgoed en de beste besteding van geld.

  Op dit moment bedragen de woonlasten van het universitaire vastgoed al 15,5% van de omzet. Zonder verdere actie zou er op termijn 20% van die omzet opgaan aan huisvestingslasten.

  % Huisvestingslasten

  De universiteit wil de lasten beperken tot maximaal 15 % van de omzet.

  % Reductie CO2-gebruik

  Er is een reductie van CO2-gebruik voorzien van 65%, zodat mensen prettiger en gezonder kunnen studeren en werken.

  Miljoen Investering

  De universiteit investeert 827 miljoen in het verbeteren en verduurzamen van de huisvesting voor excellent onderwijs en onderzoek.

  Knoppen om aan te draaien

  De toegevoegde waarde van onze analyse is, dat we gekeken hebben naar de portefeuille als geheel, zowel voor de korte als de lange termijn. Dat biedt handvatten om het vastgoed gericht in te zetten als middel om het primaire proces van de universiteit te ondersteunen. We hebben drie strategieën geschetst met knoppen om aan te draaien: wat gebeurt er als je delen van de portefeuille afstoot en wat gebeurt er als je extra investeert in nieuwbouw of functionele verbetering? Welke scenario leidt binnen de gestelde financiële kaders tot de hoogste kwaliteit?

  Sturen op waarde

  Het College van Bestuur heeft gekozen voor de strategie ‘Sturen op Waarde’, gericht op efficiënt en effectief gebruik en het creëren van een hoge functionele, strategische en financiële waarde. Deze strategie hebben wij vertaald naar ingrepen op het niveau van gebouwen voor de aankomende vijftien jaar. Het plan biedt de handvatten voor renovatie, sloop, nieuwbouw, functionele wijziging of regulier onderhoud. Er wordt tot en met 2027 € 827 miljoen geïnvesteerd, en meer dan een miljard tot 2035. Het is de bedoeling dat universitaire gebouwen prettiger en gezonder worden om in te studeren en werken, en ook duurzamer: er is een reductie van CO2-gebruik voorzien van 65%.

  Combinatie van kennis

  Het is voor het eerst dat de Universiteit Utrecht een integraal strategisch vastgoedplan heeft voor de gehele vastgoedportefeuille. We hebben het plan in nauwe samenwerking met de universiteit opgesteld. De kennis van de universiteit over de portefeuille, de gebruikers en het beleid hebben wij gecombineerd met onze kennis van vastgoedstrategieën, financiën en ervaringen bij andere universiteiten. De combinatie van deze kennis heeft een effectief strategisch huisvestingsplan opgeleverd.

  'Dit plan is geen business as usual. Dit is absoluut geen verhaal van alleen maar minder en minder, we hebben ook wat te bieden. Het wordt allemaal beter'.
  Fiona van ’t Hullenaar - directeur Vastgoed & Campus Universiteit Utrecht

  Lees ook het artikel dat is gepubliceerd door Het Digitaal Universiteitsblad DUB of het nieuwsbericht op de website van de Universiteit.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen