TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Waterschapsverkiezingen 2023 Ondersteuning waterschapsbestuur in een veranderende wereld

  Op 15 maart 2023 is Nederland naar de stembus gegaan om de algemene besturen van de waterschappen te kiezen. Dit is voor de waterschappen een periode waarin nieuwe politieke ambities worden gevormd en algemene en dagelijkse besturen een andere samenstelling krijgen. Dit leidt tot een nieuwe bestuurlijke dynamiek en een ander samenspel tussen AB, DB en ambtelijke organisatie. Dit in een tijd dat het waterschapsbestuur al sterk in beweging is. Alle reden om als waterschap rondom de verkiezingen expliciet stil te staan bij dit samenspel en de wijze waarop dit georganiseerd is. De adviseurs van TwynstraGudde helpen dit gesprek te faciliteren.

  Waterschapsbesturen zijn sterk in beweging. Wij zien in ieder geval vijf ontwikkelingen met impact:

  1. Een toenemende politisering van het waterschapsbestuur.
  2. Waterschappen pakken een stevigere rol bij vraagstukken in het ruimtelijke domein.
  3. De bestuurlijke opgaven van waterschappen worden steeds complexer.
  4. Het AB blijft qua professionalisering achter bij DB en ambtelijke organisatie.
  5. De verandering in geborgde zetels leidt tot een andere dynamiek en verhouding in zowel AB als DB.

  Deze ontwikkelingen hebben invloed op de bestuurlijke verhoudingen en dynamiek en daarmee ook op het samenspel tussen AB, DB en ambtelijke organisatie. Het nieuwe waterschapsbestuur staat hiermee voor grote uitdagingen en dat vraagt om een goede bestuursondersteuning.

  Structurele aandacht positie en rol AB

  Een politieker AB dat te maken heeft met steeds complexere opgaven, vraagt om een professionele en eigen ondersteuning bij het ordenen en structureren van de thema’s waar het verantwoordelijk voor is. Dit zodat het weloverwogen keuzes kan maken. De vaak vrij reactieve en procedurele ondersteuning is niet meer passend. Dit maakt structureel aandacht voor de positie en rol van het AB en bijbehorende werkwijze noodzakelijk. Deze periode rondom de verkiezingen is het geschikte moment om hierover het gesprek te voeren binnen het waterschap. Nu wordt nagedacht over nieuwe politieke ambities en de rolinvulling door AB en DB. Nieuwe coalities worden gevormd en nieuwe afspraken over het samenspel kunnen worden gemaakt.

  Een passende bestuursondersteuning en organisatie

  TwynstraGudde heeft het Canvas Bestuursondersteuning ontwikkeld om het gesprek over een passende bestuursondersteuning en de organisatie te voeren. Het canvas helpt om de belangrijkste vragen rondom een passende bestuursondersteuning te adresseren. Het ordent hiermee het gesprek. In één of twee bijeenkomsten kan met de belangrijkste betrokkenen een beeld geschetst worden van de huidige bestuursondersteuning, de ontwikkelingen die hierop voor jouw waterschap van invloed zijn, jouw ambities en de gewenste bestuursondersteuning en organisatie daarvan. Wij faciliteren dit gesprek en vertalen de uitkomsten naar een passende organisatiewijze.

  Canvas-bestuursondersteuning

  Passende inzichten op het juiste moment

  Het gesprek over een passende bestuursondersteuning kan op twee momenten helpen en resultaat bieden:

  • In aanloop naar de verkiezingen.
   Door met elkaar het gesprek te voeren over een passende bestuursondersteuning krijg je inzichten die je mee kan nemen ter voorbereiding op de onderhandelingen, het opstellen van een bestuursakkoord, de vorming van een nieuw bestuur en het inwerken hiervan. Het kan onderdeel uitmaken van het bestuurlijk overdrachtsdossier. Dit gesprek kan gevoerd worden met (bijvoorbeeld) dijkgraaf, directie, bestuursondersteuning en strategisch adviseurs.
  • Na de installatie van een nieuw AB en DB en het opstellen van een bestuursakkoord.
   Door met elkaar het gesprek te voeren kun je invulling geven aan de nieuwe (politieke) wensen en ambities van het AB en DB ten aanzien van rolinvulling en samenspel. Dit gesprek kan gevoerd worden met dijkgraaf, directie, bestuursondersteuning, strategisch adviseurs en daarnaast vertegenwoordigers van het AB en DB.

  Download onderstaand whitepaper voor meer informatie over onze visie en aanpak van de bestuursondersteuning bij waterschappen.

  Download Whitepaper

  Waarom TwynstraGudde

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring bij waterschappen. Wij kennen de bestuurlijke dynamiek en het samenspel tussen AB, DB en ambtelijke organisatie en de opgaven waar waterschappen nu mee te maken hebben. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

  Meer weten?

  Wil je vrijblijvend met iemand van gedachten wisselen over een vraagstuk dat speelt in jouw waterschap? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen op korte termijn contact met je op.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen