Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Waterschapsverkiezingen 2023

  15 maart 2023 is Nederland naar de stembus gegaan om de Algemene Besturen van de waterschappen te kiezen. Dit is voor de waterschappen een periode waarin nieuwe politieke ambities worden gevormd en Algemene en Dagelijkse Besturen een andere samenstelling krijgen. Er wordt opnieuw nagedacht over de rolinvulling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Nieuwe coalities worden gevormd en nieuwe afspraken over het samenspel worden gemaakt. Dit in een tijd dat het waterschapsbestuur al sterk in beweging is.

  Toegevoegd door Arjan Loesink op 10 maart 2023

  Het monistische stelsel van waterschappen verliest door de politisering van het waterschapsbestuur zijn scherpe randjes. Dit leidt tot een groter politiek zelfbewustzijn en een grotere profileringsdrang van het Algemeen Bestuur. Ook pakken waterschappen vaker een rol bij onderwerpen waar ze vroeger meer terughoudend waren, zoals klimaatadaptatie en de transitie van het landelijk gebied. Algemene Besturen tonen hierbij meer zelfbewustzijn en willen dat hun waterschap een stevige overheid en gesprekspartner is bij deze opgaven. Daarnaast is het door een steeds grotere complexiteit van de bestuurlijke opgaven en een steeds professionelere ambtelijke organisatie en Dagelijks Bestuur, voor een Algemeen Bestuur lastiger om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

  Waterschapsverkiezingen 2023

  In deze veranderende wereld worden de komende weken en maanden belangrijke bestuurlijke en organisatorische keuzes gemaakt bij waterschappen. Keuzes over de doorvertaling van politieke ambities naar ambtelijke uitvoering, keuzes over het samenspel tussen bestuur en organisatie en keuzes over de professionalisering en ondersteuning van het waterschapsbestuur. TwynstraGudde ondersteunt u hierbij graag. Onze adviseurs kennen de bestuurlijke dynamiek en het samenspel tussen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en ambtelijke organisatie. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

  Net gekozen in het waterschapsbestuur? Lees deze 5 tips. 

  TwynstraGudde heeft het Canvas Bestuursondersteuning ontwikkeld om het gesprek over een passende bestuursondersteuning en de organisatie te voeren. Lees hier meer

  Water en bodem moeten sturend worden bij ruimtelijke keuzes in ons land. Maar hoe dan? Wat betekent dat precies? Lees hier het blog water en bodem sturend.

  Download onderstaand whitepaper voor meer informatie over onze visie en aanpak van de bestuursondersteuning bij waterschappen.
  Download Whitepaper

  Stel een vraag

  Alle mensen

  Stel een vraag

  Alle mensen