Waterschapsverkiezingen 2023

15 maart 2023 is Nederland naar de stembus gegaan om de Algemene Besturen van de waterschappen te kiezen. Dit is voor de waterschappen een periode waarin nieuwe politieke ambities worden gevormd en Algemene en Dagelijkse Besturen een andere samenstelling krijgen. Er wordt opnieuw nagedacht over de rolinvulling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Nieuwe coalities worden gevormd en nieuwe afspraken over het samenspel worden gemaakt. Dit in een tijd dat het waterschapsbestuur al sterk in beweging is.

Toegevoegd door Arjan Loesink op 10 maart 2023

Het monistische stelsel van waterschappen verliest door de politisering van het waterschapsbestuur zijn scherpe randjes. Dit leidt tot een groter politiek zelfbewustzijn en een grotere profileringsdrang van het Algemeen Bestuur. Ook pakken waterschappen vaker een rol bij onderwerpen waar ze vroeger meer terughoudend waren, zoals klimaatadaptatie en de transitie van het landelijk gebied. Algemene Besturen tonen hierbij meer zelfbewustzijn en willen dat hun waterschap een stevige overheid en gesprekspartner is bij deze opgaven. Daarnaast is het door een steeds grotere complexiteit van de bestuurlijke opgaven en een steeds professionelere ambtelijke organisatie en Dagelijks Bestuur, voor een Algemeen Bestuur lastiger om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

Waterschapsverkiezingen 2023

In deze veranderende wereld worden de komende weken en maanden belangrijke bestuurlijke en organisatorische keuzes gemaakt bij waterschappen. Keuzes over de doorvertaling van politieke ambities naar ambtelijke uitvoering, keuzes over het samenspel tussen bestuur en organisatie en keuzes over de professionalisering en ondersteuning van het waterschapsbestuur. TwynstraGudde ondersteunt u hierbij graag. Onze adviseurs kennen de bestuurlijke dynamiek en het samenspel tussen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en ambtelijke organisatie. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

Net gekozen in het waterschapsbestuur? Lees deze 5 tips. 

TwynstraGudde heeft het Canvas Bestuursondersteuning ontwikkeld om het gesprek over een passende bestuursondersteuning en de organisatie te voeren. Lees hier meer

Water en bodem moeten sturend worden bij ruimtelijke keuzes in ons land. Maar hoe dan? Wat betekent dat precies? Lees hier het blog water en bodem sturend.

Download onderstaand whitepaper voor meer informatie over onze visie en aanpak van de bestuursondersteuning bij waterschappen.
Download Whitepaper

Stel een vraag

Alle mensen

Stel een vraag

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.