Publiek-private samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Publiek-private samenwerking

Ellen Smit

Slim samenwerken om de energietransitie te versnellen

01-09-2018
reageer
Ellen Smit

In de periode 2014-2016 schreef ik enkele artikelen over de rol van samenwerken in het versnellen van de energietransitie, en in het specifiek via Publiek-Private Samenwerkingen. In de tijd van het nieuwe Klimaatakkoord is samenwerken nog steeds ontzettend relevant. Samenwerking tussen alle partijen, zowel overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen als (vertegenwoordiging) van burgers, is nodig om de energietransitie te versnellen.

Energie Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking Samenwerken
Ellen Smit

Strategie in Publiek-Private samenwerkingen

01-10-2015
reageer
Ellen Smit

This is a summary of the master thesis I wrote regarding Strategy in Public-Private Partnerships in 2013. Title: 'Strategy in the playground - A research on the influence of practitioners on the strategy formation of Public-Private Partnerships'

Mobiliteit en infrastructuur Energie Publiek-Private Samenwerking
Ellen Smit

Samenwerken in de energiesector: uitdagingen en succesfactoren

10-04-2019
reageer
Ellen Smit

Nederland staat in het midden van een ingrijpende verandering: de energietransitie, of het nu is vanwege het uitputten van de fossiele brandstoffen, vanwege een klimaatverandering of de wens om onafhankelijk te zijn van andere landen. Verschillende spelers hebben een stukje, klein of groot, van de transitiepuzzel in handen. Om de energietransitie te versnellen zijn partijen – lokaal, regionaal, nationaal én internationaal – op elkaar aangewezen. Het is cruciaal dat zowel de overheid, als bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers zich samen verantwoordelijk voelen voor de energietransitie.

Energie Samenwerken Publiek-Private Samenwerking
Sjoerd Memelink

Oplossing(en) voor de leegstand van kantoren

09-04-2015
reageer
Sjoerd Memelink

Overheden en marktpartijen hebben deze zomer een convenant ondertekend om de kantorenleegstand te bestrijden. Eensgezind slaan de partijen de handen in één om de leegstand aan te pakken, zo geven ze aan. Maar wat zijn nu écht de oplossingen voor de leegstand? Transformatie, herontwikkeling, herbestemming, revitalisatie, renovatie en verduurzaming, talloze termen worden door elkaar gebruikt. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Dik van Manen

De vormende jurist - bestaat hij echt?

27-02-2015
reageer
Dik van Manen

Tijdens het BNR-debat over PPS sprak advocate Alexandra Boot over de behoefte aan vormende juristen. Juristen die samen met partijen in staat zijn om een samenwerking op een praktische wijze vorm te geven zonder dikke contracten en ingewikkelde constructies. Bestaat die vormende jurist echt? Zeker weten, maar dan moet hij wel tijdig en met de juiste vraag worden ingeschakeld in een project zodat zijn juridische creativiteit optimaal benut kan worden.

Provincies en regio's Rijksoverheid Huisvesting en vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling Mobiliteit en infrastructuur Water Energie Publiek-Private Samenwerking Aanbesteden en contracteren
Abonneren op Publiek-private samenwerking