energietransitie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

energietransitie

Marleen Sanders-Kaiser

Woningcorporaties, CO2-neutraal in 2050 en de energietransitie haalbaar door samenwerking

31-10-2017
reageer
Marleen Sanders-Kaiser

Het Parijse klimaatakkoord en de inzet van woningcorporaties bij de energietransitie staan volop op de politieke agenda. Het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ stuurt aan op een Klimaatwet met afrekenbare CO2-reductiedoelstellingen. In 2030 moet de uitstoot met ongeveer de helft zijn teruggebracht en in 2050 zijn we volledig CO2-neutraal. Ook de woningvoorraad van corporaties moet CO2-neutraal zijn in 2050. Als corporaties dit doel willen behalen zullen tussen nu en 2030 zo’n 200.000 sociale huurwoningen per jaar energetisch moeten worden getransformeerd, ofwel bijna 10% van de totale voorraad van woningcorporaties per jaar.

Woningcorporaties Samenwerken
Ellen Smit

Slim samenwerken om de energietransitie te versnellen

01-09-2018
reageer
Ellen Smit

In de periode 2014-2016 schreef ik enkele artikelen over de rol van samenwerken in het versnellen van de energietransitie, en in het specifiek via Publiek-Private Samenwerkingen. In de tijd van het nieuwe Klimaatakkoord is samenwerken nog steeds ontzettend relevant. Samenwerking tussen alle partijen, zowel overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen als (vertegenwoordiging) van burgers, is nodig om de energietransitie te versnellen.

Energie Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking Samenwerken
Ellen Smit

Strategie in Publiek-Private samenwerkingen

01-10-2015
reageer
Ellen Smit

This is a summary of the master thesis I wrote regarding Strategy in Public-Private Partnerships in 2013. Title: 'Strategy in the playground - A research on the influence of practitioners on the strategy formation of Public-Private Partnerships'

Mobiliteit en infrastructuur Energie Publiek-Private Samenwerking
Ellen Smit

Samenwerken in de energiesector: uitdagingen en succesfactoren

10-04-2019
reageer
Ellen Smit

Nederland staat in het midden van een ingrijpende verandering: de energietransitie, of het nu is vanwege het uitputten van de fossiele brandstoffen, vanwege een klimaatverandering of de wens om onafhankelijk te zijn van andere landen. Verschillende spelers hebben een stukje, klein of groot, van de transitiepuzzel in handen. Om de energietransitie te versnellen zijn partijen – lokaal, regionaal, nationaal én internationaal – op elkaar aangewezen. Het is cruciaal dat zowel de overheid, als bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers zich samen verantwoordelijk voelen voor de energietransitie.

Energie Samenwerken Publiek-Private Samenwerking
Hanke Nijman

Transitie in de versnelling

24-05-2018
reageer
Hanke Nijman

Er komen verschillende transities op de samenleving af en meer dan eens wordt van gemeenten en van ons verwacht hierin een (leidende) rol te pakken. Maar over welke transities gaat het? In dit blog delen we de trends uit de samenleving, de transities die daaruit voortvloeien en hoe je die kan versnellen.

Energie Gemeenten
Hanke Nijman

Transitietools voor gemeenten

24-05-2018
reageer
Hanke Nijman

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk, aldus Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Wereldwijde trends als klimaatverandering, digitalisering en verstedelijking, brengen een transitiegolf te weeg. In Nederland wordt die beweging nog versterkt door de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van zorg, omgeving en energie. Veel van deze ontwikkelingen komen samen in de term slimme stad of smart city.

Gemeenten Energie
Hanke Nijman

De energietransitie: samenspel in een netwerk van techniek en mens

09-02-2018
reageer
Hanke Nijman

Allemaal zijn we gewend aan het beeldscherm in de huiskamer, de tablet op schoot en de smartphone in onze broekzak. Met de ontwikkeling van het Internet of Things zijn meer en meer ‘dingen’ digitaal verbonden, alles staat in de cloud. Denk aan het zonnepaneel dat real-time de opbrengst deelt of de elektrische auto die op afstand laat weten hoeveel hij nog moet laden. Die digitale transformatie heeft grote invloed op het energiesysteem. Dat vraagt een andere manier van organiseren in projecten en programma’s. Om hier goed op in te spelen is het cruciaal om mens én techniek samen te zien.

Energie
Hanke Nijman

In 2050 bakt heel Holland zonder aardgas

07-12-2017
reageer
Hanke Nijman

Nederland wil dat in 2050 het energiesysteem volledig duurzaam is. Dat betekent ook: geen aardgas meer. Maar hoe kunnen we in drie decennia zeven miljoen woningen van het aardgas halen? Het is een complex vraagstuk. Niet alleen de techniek vraagt aandacht, er zijn ook nog stevige financiële en juridische voetangels. Op basis van gesprekken met zeven koplopers in deze wereld zullen we in dit artikel het vraagstuk verder ontrafelen.

Energie
Abonneren op energietransitie