Aanbesteden en contracteren Tot de best passende marktbenaderingsstrategie komen

Als je marktbenaderingsstrategie voor een programma of project goed is, heb je daar lang profijt van. Je zet een belangrijke stap om je doelen te bereiken.

Als je marktbenaderingsstrategie voor een programma of project goed is, heb je daar lang profijt van. Je zet een belangrijke stap om je doelen te bereiken.

In de strategie stel je de voorwaarden vast voor een succesvolle samenwerking, zodat je met de best passende partij(en) én de beste aanbieding aan de slag kunt.

Wat past het best?

Het Afwegingsmodel Contracteren is ontwikkeld om de best passende strategie uit te stippelen. Met het model doorloop je - gestructureerd en transparant - alle belangrijke stappen en afwegingen. Bij aanbesteden en contracteren gaat het vaak om complexe processen: ons model helpt je om het proces begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Samen onderzoeken we wat voor jouw project de beste strategie is. En hoe je vanuit een programma de marktbenadering het beste kunt aansturen.

Afwegingsmodel ContracterenProjecten worden grootschaliger en complexer, de doorlooptijd en terugverdientijd korter, wetgeving en milieueisen strikter en de omgeving mondiger. Een goed doordachte contracteringsstrategie is cruciaal voor het slagen van een project of investeringstraject.

Draagvlak

Je komt zo tot een strategie op maat. Een plan waar draagvlak voor is en dat is uit te werken in een contract- en aanbestedingsdossier. Het resultaat? Een solide basis om het project te laten lopen zoals het hoort: voorspelbaar, succesvol en naar tevredenheid van opdrachtgever én opdrachtnemer.

Veel ervaring in bouw en infrastructuur

In de bouw en infrastructuur zorgt een goede contractstrategie voor behapbare en transparante contracten met een evenwichtige risicoverdeling.  

Zo stelden we voor verschillende waterschappen de marktbenaderingsstrategie op voor dijkversterkings-projecten, waaronder die voor Hansweert (waterschap Scheldestromen), Zwolle–Olst (waterschap Drents Overijsselse Delta) en Lauwersmeer (waterschap Noorderzijlvest). Bij de programma’s Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 zijn we intensief betrokken geweest bij het maken van de marktbenaderingsstrategie en de begeleiding van projecten.

Wat hebben wij je te bieden?

  • Ruime kennis en ervaring: wij kennen de markt, snappen het vak.
  • Unieke expertise in samenwerkingsrelaties en teamdynamiek: om de samenwerking echt werkend te krijgen.
  • Je krijgt inzicht in de complexiteit van contracten, aanbesteden en samenwerken. De materie is daardoor hanteerbaar, zodat jij de beste keuzes kunt maken.
  • Je hebt een partner die naast je staat, samen bedenken we oplossingen én laten die werken.
  • Samen worden we steeds slimmer door alle kennis en ervaring die wij bij andere organisaties opdoen.

Lees meer over onze aanpak voor Effectief samenwerken in de bouw en infrasector.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.