Blog Inzicht in verduurzamingskosten tot 2050 met praktisch rekenmodel

Gemeenten zijn aan zet! Aan de hand van landelijke en sectorale kaders moeten zij een portefeuilleroutekaart opstellen, waarin staat hoe zij de gemeentelijke vastgoedportefeuille verduurzamen. Maar hoeveel extra financiële middelen heb je hier als gemeente voor nodig? Het door mij ontwikkelde rekenmodel helpt hier inzicht in te krijgen.

Toegevoegd door Jurgen Jaakke op 14 december 2020

In de portefeuilleroutekaart komen duurzaamheidsbeleid (perspectief tot 2050), vastgoedbeleid en accommodatiebeleid samen. Dit strategisch document moet iedere vier jaar opnieuw worden opgesteld, zodat de huidige aanpak kan worden geëvalueerd en er eventueel kan worden bijgestuurd. In de routekaart staan de kaders voor de uitvoering van verduurzamingsprojecten.

Concreet maken verduurzamingsopgave

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ons gevraagd bij te dragen aan de sectorale routekaart voor gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. In deze routekaart, die inmiddels door de VNG gepubliceerd is, staat hoe je als gemeente door middel van een effectieve aanpak 95% CO2 reductie kunt behalen in 2050. Om als gemeente aan de slag te gaan met de verduurzamingsopgave wil je natuurlijk eerst inzicht in de benodigde financiële middelen. Hiervoor heb ik op basis van de uitgangspunten, methode en kengetallen uit de sectorale routekaart een praktisch toepasbaar rekenmodel gemaakt. Met het rekenmodel kun je relatief eenvoudig inzien welke extra financiële middelen nodig zijn voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, inclusief de jaarlijkse kapitaalslasten in de exploitatie. Naast inzicht in de benodigde financiële middelen kun je door een simpele draai aan de knoppen ook snel inzien hoe de kosten worden beïnvloed door bijvoorbeeld een andere beleidsdoelstelling. Door het rekenmodel kun je een beter financieel overzicht krijgen van de gehele opgave en is het gemakkelijker om concrete projecten voor de eerstkomende vier jaar op te stellen.

Voorbeeld rekenmodel

Rekenmodel verduurzamen maatschappelijk vastgoed, klik hier voor een voorbeeld

Het invullen van het rekenmodel geeft inzicht in de verduurzamingskosten tot 2050. Dit overzicht voor de lange termijn biedt de mogelijkheid om de verduurzamingsopgave op te delen in concretere plannen op de korte termijn (oftewel de portefeuilleroutekaart).

Verdeling portefeuille verduurzaming aan de hand van rekenmodel

Je verduurzamingsopgave wordt echt concreet als je weet welk eindresultaat je moet behalen. De VNG heeft laten onderzoeken hoe groot het aandeel energieneutrale gebouwen moet zijn om 95% CO2 reductie te kunnen behalen: een evenwichtige verdeling van maatregelen volstaat hierbij, waarbij in ieder geval 82% van de portefeuille energieneutraal moet zijn en het overige deel geen gebruik maakt van aardgas.

Hierdoor is het gemakkelijk om de toekomstige portefeuille verduurzaming in drie categorieën in te delen:

  1. Reguliere vervanging: de huidige vervanging van verouderde gebouwen, waarbij de nieuwbouweisen worden verhoogt naar ENG (Energie Neutraal Gebouw).
  2. Additionele verduurzaming: het energieneutraal maken van bestaande gebouwen door isoleren van de bouwkundige schil, efficiënter verwarmen en verlichten, en lokale opwekking van energie.
  3. Aardgasvrij maken: bestaande gebouwen die lastig zijn aan te passen, zoals monumenten, aardgasvrij maken door het vervangen van installaties en het toepassen van LED verlichting als quick-win.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Om een goede schatting te kunnen maken van de investeringskosten voor verduurzaming, is het nodig om een beeld te hebben van het aandeel van bovenstaande categorieën uitgedrukt in m² BVO. Hoe groot het aandeel is, hangt echter af van uitgangspunten van de gemeente waar je werkzaam bent.

Rekenmodel helpt bij op doordachte wijze opstellen van portefeuilleroutekaart

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed gaat veel geld kosten. Investeer daarom verstandig en zorg voor een kosteneffectieve aanpak. Investeer op natuurlijke momenten en houd rekening met de toekomstwaarde van gebouwen. Om dit goed te kunnen doen moet duidelijk zijn welke budgetten beschikbaar zijn en wat de verduurzamingsmaatregelen gaan kosten. Het rekenmodel geeft aan welke budgetten op portefeuille niveau nodig zijn. De resultaten uit het rekenmodel helpen je om de huidige doelstellingen en budgetten in context te plaatsen. Door het invullen ervan kun je op een doordachte wijze een portefeuilleroutekaart opstellen of valideren.

Wil je meer weten over het Rekenmodel verduurzamen maatschappelijk vastgoed en de toepassing hiervan? Vul dan onderstaand formulier in en ik neem op korte termijn contact met je op.

Ja, ik wil meer weten

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.