TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Portefeuilleroutekaart als plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed

  Volgens het Klimaatakkoord moeten gemeenten hun eigen portefeuilleroutekaart opstellen, met daarin een plan om het eigen maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Deze routekaart moet vooral een strategie zijn om slim en snel invulling te geven aan de gemeentelijke voorbeeldfunctie.

  Toegevoegd door Wicher Schönau op 25 februari 2020

  De Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed is in 2020 door de VNG gepubliceerd. Deze routekaart geeft een overzicht van de opgave van alle gemeenten samen om het maatschappelijk vastgoed in 2050 energiearm te maken (CO2 reductie van 95%). Vervolgens is het aan gemeenten om een eigen portefeuilleroutekaart op te stellen. Dit is een verplichting uit het Klimaatakkoord voor grote vastgoedeigenaren: zij moeten laten zien hoe zij het einddoel in 2050 gaan bereiken, maar vooral een realistisch plan hebben voor de komende vier jaar. De VNG roept gemeenten dan ook op deze portefeuilleroutekaart op te stellen.

  Portefeuilleroutekaart als vastgoedstrategie

  Gemeenten zijn al druk bezig met duurzame bouw- en onderhoudsprojecten. Helaas lopen vastgoedmanagers ook tegen de actuele financiële situatie bij veel gemeenten aan: tekorten in het sociaal domein maken extra middelen voor het energieneutraal maken van scholen, buurthuizen en sportaccommodaties schaars.

  De portefeuilleroutekaart moet dan ook gezien worden als een vastgoedstrategie: een plan dat beschrijft hoe de verduurzamingsopgave bij maatschappelijk vastgoed kan worden uitgevoerd. Het moet grip geven op de opdracht om meer gebouwen in een hoger tempo te verduurzamen én aardgasvrij te maken. Een gedetailleerd technisch onderzoek naar alle gebouwen is dan ook zonde van het geld: als gemeente kun je de komende jaren toch maar enkele projecten oppakken.

  BLOGbeeld-maatschappelijk-vastgoed

  Bestuurlijke focus

  Grote gemeenten en universiteiten maken al jaren een vastgoedstrategie waarin ze aangeven wat de lange termijn vastgoeddoelstellingen zijn en hoe ze daar op korte termijn uitvoering aan geven. Het document heeft een bestuurlijke focus om een concrete opdracht voor de vastgoedafdeling vast te stellen. Met die ervaring zien wij de portefeuilleroutekaart als een middel om:

  • Urgentie te creëren voor de opgave van gemeenten om te verduurzamen.
  • De haalbaarheid van lange termijndoelen te verkennen (CO2-uitstoot, aardgasvrij).
  • Actueel beleid een plek te geven (circulariteit, klimaatadaptatie, wijkaanpak).
  • Een strategie te formuleren om de gemeentelijke voorbeeldfunctie in te voeren, door een slimme selectie van de juiste projecten.
  • Financiële kaders aan de vastgoedorganisatie mee te geven (dekking, financiering).
  • De uitvoering van verduurzaming binnen de gemeentelijke organisatie te ontwerpen (vastgoed, beleidsdiensten, duurzaamheid).
  • Richting te geven aan samenwerking met marktpartijen.

  Hoor meer over de Portefeuille Routekaart tijdens de inspiratiebijeenkomst op 30 september

  Organiseren van versnelling

  Het is een feit dat gemeenten de komende jaren meer projecten (nieuwbouw, renovatie, onderhoud en gerichte verduurzaming) gaan uitvoeren dan ze nu doen. Er is een versnelling nodig om de CO2-reductie doelen te halen. Deze versnelling moet echter georganiseerd worden: de vastgoedorganisatie zal extra kennis, capaciteit en daadkracht nodig hebben. De Portefeuilleroutekaart is een goed middel zijn om vast te stellen hoe je als gemeente deze ambitieuze klus kunt klaren.

  TwynstraGudde heeft veel ervaring met publieke opdrachtgevers die grote vastgoedportefeuilles in bezit hebben. Wij helpen deze organisaties met het opstellen van hun vastgoedstrategie, het uitvoeren van projecten om te verduurzamen en het inrichten van de vastgoedorganisatie (projecten en beheer).

  Download de whitepaper 'Route naar toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed' met de visie van onze adviseurs op het gebruik van de portefeuilleroutekaart. 

  Download Whitepaper

  Lees ook het artikel van Servicecentrum Drechtsteden over de benodigde versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen